Belopp och utbetalning av pensionsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Belopp, utbetalning och beskattning av pensionsstöd

Pensionsstödet är lika stort som garantipensionen, dvs 922,42 euro/månad.

Vissa andra pensioner och ersättningar (t.ex. olycksfallspension och familjepension) minskar beloppet.

Arbete inverkar inte på pensionsstödets belopp.

Folkpensionsindexet (Om FPA) bestämmer hur stort det årliga pensionsstödsbeloppet är.

Utbetalning

Pensionsstödet betalas ut den 4:e dagen i månaden. Om bankerna har stängt på utbetalningsdagen, finns stödet på kontot föregående bankdag. FPA meddelar uppgift om utbetalt pensionsstöd till inkomstregistret inom fem dagar från utbetalningsdagen.

FPA betalar pensionsstöd högst till slutet av den månad under vilken du fyller 65 år. Utbetalningen av pensionsstöd upphör också om du till exempel börjar få arbetspension eller partiell förtida ålderspension innan du fyllt 65.

Om du flyttar till ett EU- eller EES-land eller till Schweiz, fortsätter FPA att betala ut pensionsstöd. Om du flyttar till något annat land betalas pensionsstöd endast under en tid av tillfällig vistelse i landet.

Beskattning

Pensionsstödet är en skattepliktig förmån. Förskottsinnehållningen verkställs i första hand enligt den förskottsinnehållningsprocent som Skatteförvaltningen har fastställt för den skattskyldige för pensionsstöd. Om denna inte finns att tillgå är förskottsinnehållningsprocenten 0. Ett skattekort för lön duger inte.

Den som får pensionsstöd har rätt till pensionsinkomstavdrag.

Om du ansöker om pensionsstöd under 2023 och stödet betalas ut retroaktivt för 2022, innehålls skatt enligt 40 % på det retroaktiva pensionsstödet. Du kan be Skatteförvaltningen skicka ett ändringsskattekort till FPA för 2023. FPA gör då förskottsinnehållningen i enlighet med ändringsskattekortet.

Läs mer

Senast ändrad 22.4.2021

Vad tycker du om sidan?