Så här ansöker du om pensionsstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Så här ansöker du om pensionsstöd

Lagen om pensionsstöd trädde i kraft i juni 2017. Rätt till pensionsstöd fick då personer som är född före 1.9.1956.

Pensionsstödet utvidgas 1.10.2019 till att gälla också personer som är född före 1.9.1958.

I MittFPA ser du om din ansökan har avgjorts och när förmånen betalas ut.

På sidan Handläggningstider och förfrågningar finns information om hur länge det normalt tar att handlägga en ansökan.

Man kan också ansöka om pensionsstöd senare. Stödet har en retroaktiv ansökningstid på 6 kalendermånader.

Vad tycker du om sidan?