Perhevapaat uudistuivat 

Perhevapaat uudistuivat 1.8.2022. Uudistus vaikuttaa Kelan etuuksiin. 

”Vanhempainpäivärahan kiintiöt uudistuksen jälkeen. Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Raskaana olevalla on lisäksi 40 raskausrahapäivää. Vapaat jakautuvat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle.”

Uudistuksessa on pyritty ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Uudistuksen tavoitteena on, että

  • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
  • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Uudessa perhevapaamallissa perheille on enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.  

Vanhempainrahat on mahdollista jakaa tasan vanhempien kesken 

Vanhempainrahapäiviä on käytettävissä yhteensä 320 arkipäivää. Jos lapsella on kaksi vanhempaa, jakautuvat vapaat tasan vanhempien kesken, eli molemmilla on käytettävissään 160 arkipäivää. Raskaana olevalla on näiden päivien lisäksi vielä 40 raskausrahapäivää ennen vanhempainrahalle siirtymistä. Omasta kiintiöstään voi sovittaessa luovuttaa enintään 63 arkipäivää toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle. 

Keitä uusi laki koskee?

Uudet perhevapaat koskevat perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

Jos laskettu aika on 4.9.2022, perhe saa vanhempainpäivärahoja 1.8.2022 alkaen, jolloin uusi laki astui voimaan.

Jos perhe on alkanut saada vanhempainpäivärahoja aiemmin, niitä ei voi 1.8.2022 muuttaa uuden lain mukaisiksi.

Adoptiotilanteessa uusia perhevapaita voi pitää perheissä, joissa lapsi  on otettu hoitoon aikaisintaan 31.7.2022. Tällöin vanhempainrahaa aletaan maksaa 1.8.2022.

Lue lisää uudistuneista vanhempainpäivärahoista.

Uudistuksen valmistelu:

Perhevapaauudistuksen valmistelu eteni vuoden 2021 aikana seuraavasti:

 

Lue lisää