Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022

Perhevapaat uudistuvat ja vaikuttavat Kelan etuuksiin. Tälle sivulle on koottu tietoa siitä, miten perhevapaauudistus etenee. Sivua päivitetään uudistuksen edetessä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallitusohjelman mukaista perhevapaauudistusta. Kela on ollut mukana uudistusta valmistelevassa työryhmässä.

Uudistuksessa pyritään ottamaan tasa-arvoisesti huomioon kaikki tilanteet, myös monimuotoiset perheet ja yrittäjyyden eri muodot.

Uudistuksen tavoitteena on, että

  • perhevapaat ja hoitovastuu jakautuvat perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken
  • yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä vahvistuvat
  • sukupuolten väliset palkkaerot pienenevät.

Tulevassa perhevapaamallissa perheille on enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.  

Näin uudistuksen valmistelu etenee

Perhevapaauudistuksen valmistelu etenee vuoden 2021 aikana seuraavasti:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö lähettää keskeisille toimijoille perhevapaauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen (pdf) lausuntokierrokselle helmikuussa 2021. 
  • Uudistuksen kannalta keskeisillä toimijoilla on lausuntoaikaa  huhtikuun 2021 alkuun asti.
  • Lausuntokierroksen jälkeen ministeriö julkaisee yhteenvedon saaduista kannanotoista.
  • Hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle syksyllä 2021.

Uudistuksen on tarkoitus tulla voimaan elokuussa 2022.

Lue lisää