Perusomavastuu

Asumistuen perusomavastuun määrään vaikuttavat:

  • bruttokuukausitulot, joista on tehty mahdollinen ansiotulovähennys
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa.

Jos asut yksin ja saat pelkästään täyttä työmarkkinatukea ilman lapsikorotuksia, sinulla ei ole perusomavastuuta.

Jos perusomavastuu on alle 10 euroa, sitä ei oteta huomioon.

Perusomavastuun kaava:

0,42 x [T – (619 + 103 x A + 228 x L)], jossa

T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
A = aikuisten lukumäärä
L = lasten lukumäärä
619 euroa on vakiomäärä.

Luvut ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin.

Esimerkki perusomavastuun laskemisesta

Kaarina asuu yhdessä 3- ja 5-vuotiaiden lastensa kanssa. Kaarina hakee asumistukea. Hänen asumistuessa huomioon otettavat tulonsa ovat 1 460 e/kk.

Perusomavastuu lasketaan seuraavasti:

0,42 x [1 460 e – (619 e + 103 x 1 + 228 e x 2)] =
0,42 x (1 460 e – 1 178 e) =
0,42 x 282 e = 118,44 e.

Ruokakunnan perusomavastuun määrä on siis 118,44 e/kk.

Lue lisää