Perusomavastuu

Asumistuen perusomavastuun määrään vaikuttavat:

  • bruttokuukausitulot, joista on tehty mahdollinen ansiotulovähennys
  • ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärä.

Perusomavastuu määräytyy samalla tavalla koko maassa.

Jos asut yksin ja saat pelkästään täyttä työmarkkinatukea, sinulla ei ole perusomavastuuta. Täysimääräiseen tukeen oikeuttaa 597 euron tulo, johon lisätään 99 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa aikuista ja 221 euroa jokaista ruokakuntaan kuuluvaa lasta kohden. Luvut ovat sidoksissa kansaneläkeindeksiin.

Jos perusomavastuu on alle 10 euroa, sitä ei oteta huomioon.

Perusomavastuun kaava:

0,42 x [T – (597 + 99 x A + 221 x L)], jossa

T = ruokakunnan yhteenlasketut tulot
A = aikuisten lukumäärä
L = lasten lukumäärä
597 euroa on vakiomäärä.

Esimerkki perusomavastuun laskemisesta

Kaarina asuu yhdessä 3- ja 5-vuotiaiden lastensa kanssa. Kaarina hakee asumistukea. Hänen asumistuessa huomioon otettavat tulonsa ovat 1 460 e/kk.

Perusomavastuu lasketaan seuraavasti:

0,42 x [1 460 e – (597 e + 99 x 1 + 221 e x 2)] =
0,42 x (1 460 e – 1 138 e) =
0,42 x 322e = 135,24e.

Ruokakunnan perusomavastuun määrä on siis 135,24 e/kk.

Lue lisää