Perustoimeentulotuen etuusohjeen muutokset viikolla 40

Etuusohjeeseen on tehty muutoksia ja päivitetty ohje on julkaistu ratkaisutyön sivustolla. Muutetut kohdat näkyvät ohjeessa kursivoidulla tekstillä. Edellisten muutosten kursivoidut tekstit on poistettu.

Muutoksia on tehty seuraaviin kohtiin

Opiskelijat -kohtaan on muutettu opintotuen aiheuttamat muutokset

 • asumislisä yleiseksi asumistueksi
 • opintolainaesimerkit muutettu oikeille euromäärille
 • sosiaalisen luototuksen hakemistekstiä muutettu

Vangit - kohtaan on lisätty tarkennuksena totun maksuosoitteeseen liittyvää tekstiä, kun vanki vapautuu.

Hakeminen - kohtaan on lisätty tieto vapaamuotoisen hakemisen mahdollisuudesta ja kyseisen laisen hakemuksen täydentämisestä.

Lasten perusosat –kohtaan on tarkennettu tekstiä: tapaamissopimus tarvitaan myös silloin, kun lapsi on kummankin vanhemman luona puolet ajastaan ja perusosa on tarvetta jakaa vanhempien kesken.

Vyöryttäminen - kohdassa ylijäämän käsittelyä on täsmennetty. Kuukausittaisista tuloista tehtävää ylijäämää ei vyörytetä, vaikka ohjelma tarjoaakin sen vyörytettäväksi. Pitkän ajan hakemus, joka johtaa hylkäykseen, tehdään eri lailla sellaisen henkilön kohdalla, jolla on vakiotulot ja –menot kuukausittain, kuin henkilöllä, jolla tulot vaihtelee.

Työttömyysturvatulon jaksottaminen –kohtaa on hieman tarkennettu. Kun ollaan siirtymässä kertoimen käyttöön, samassa kuussa maksettavista 2 työttömyysturvaerästä voi toinen olla myös kuukauden viimeisenä päivänä. Näkyy nyt myös esimerkissä.

Yrittäjän starttirahasta ei tehdä ansiotyövähennystä.

Yrittäjän menona ei voi vähentää YEL-maksua tuloista siltä osin, joka on starttirahaa.

Ulosotto -kohtaa tarkennettu. Maksusuunnitelma voidaan hyväksyä vain toistuvaistuloista, kuten palkka ja ulosottokelpoiset etuudet. Maksusuunnitelmaa ei hyväksytä myöskään, jos perinnän kohteena rikoksella aiheutettu saatava. Vuokravakuuden kohdalla on tehty muutoksia

Asumiseen ja olosuhteisiin liittyvät tarpeet – kohtaan lisätty, että kunnan antama sosiaalityön lausunto on huomioitava kohtuullisia asumiskustannuksia harkittaessa.

 • Vuokravakuuden antamisen syyksi /muuttokulujen huomioimiseksi käy myös se, että muuttaa kimppakämpästä omaan asuntoon.
 • Vuokravakuus on mahdollista myöntää, vaikka hakijalla ei ole oikeutta toimeentulotukeen (vain –sana pois). Lisäksi tekstiin lisätty vuokravakuuden hyväksyminen ylijäämätilanteessa.
 • Mahdollinen rahavakuus maksetaan vain vuokranantajalle.

Terveydenhoitokuluihin on tehty useampia tarkennuksia.

 • silmälääkärin palkkion maksamisesta
 • silmälasien takuusta
 • pidemmän terveydenhuoltomatkan osana olevien paikallismatkojen hyväksymisestä
 • yöpymisestä lähinnä omaisen hoidon vuoksi sairaalapaikkakunnalla samojen syisen perusteella, jotka sairausvakuutusmatkoissa hyväksytään.

Lapsen tapaamisesta aiheutuvat menot

 • kohdan alkupuolelta on siirretty matkoja koskevat kappaleet varsinaisesti matkoista kertovaan kohtaan.
 • lisätty ettei lähihuoltajalle tapaamisista aiheutuvia kuluja huomioida
 • kerrottu, että vaaditaan aina myös tapaamissopimus, jotta perusosa voidaan jakaa vanhempien kesken puoliksi. Keskinäinen sopimus ei riitä.
 • matkakuluissa korostettu, että niitä voidaan maksaa vain etävanhemmalle ja että tapaamissopimuksen lisäksi voi olla esim. erillinen sopimus matkakustannusten jaosta.

Henkilökortin kustannukset voidaan myöntää, jos ulkomaan passilla ei saa pankkitiliä avatuksi.

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen kohtaan on lisätty linkki kuntaan lähetettäviin hakemuksiin, jossa hieman laajempi luettelo lähetettävistä asioista.
Ratkaisuvaiheessa käytettävien lisäselvitysten kohdassa on korostettu sosiaalityön puolelta annettujen lausuntojen merkitystä ratkaisussa.

Alaikäisen hakijan päätös lähetetään hakijalle itselleen. Päätös menee tiedoksi hänen vanhemmilleen.

Maksusitoumukset kohtaan on lisätty maksusitoumuksia käsittelevän vakuutuspiirin tiedot.

Osittain maksettavat vuokra ja sähkölasku maksetaan laskuttajalla, jos vakuudet ovat aiemmin realisoituneet.

Tarkistamistilanteessa apteekin maksusitoumus päätetään tarkistamiskuukautta seuraavan kuukauden alkuun (ei tarkistuspäivään).

Perintä ja kuittaus odotettavissa olevasta etuudesta

 • kuittausta toiseen etuuteen käytetään jo ensimmäisessä päätöksessä, kun on kysymys kuukausikohtaisesta etuudesta, joka ei ole vielä haettu tai on vasta vireillä
 • päiväkohtaisissa etuuksissa kuittausta ei käytetä ensimmäisessä ratkaisussa. Myöhemmissä käytetään niin kauan kunnes etuus on ratkaistu.