Perustoimeentulotuen ohjemuutokset viikolla 45

Perustoimeentulotuen etuusohjeeseen on viety uusittu ohje avo- ja laitospalveluista sekä julkisen terveyden- ja sosiaalihuollon asiakasmaksuista. Uusittu ohje otetaan käyttöön 1.12.2017 alkaen. Päätöksiä 1.12.2017 lukien voidaan uuden ohjeen mukaisesti tehdä välittömästi.

Etuusohje on muuttunut seuraavista kohdista:

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan laskelma

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakkaan tuloina huomioidaan asiakasmaksupäätöksessä asiakkaan käyttöön varattu henkilökohtainen käyttövara. Käyttövara on vähintään 107 e, mutta se voi olla myös suurempi riippuen henkilön tuloista.
Menoina huomioidaan pitkäaikaisessa laitoshoidossa aina 107 euroa ja mahdollisia muihin perusmenoihin kuuluvia kustannuksia.

Lyhytaikaisen laitoshoidon perusosa

Alle 30 vuorokautta kestävä lyhytaikainen laitoshoito ei vaikuta asiakkaan perusosaan.
Yli 30 vuorokautta kestävän laitoshoidon jälkeen laitoshoidon ajalta lasketaan päiväkohtainen perusosa. Koko kuukauden perusosa laitoshoidossa on yksinasuvan perusosa vähennettynä ravintomenoilla (248,82 euroa.) Päiväkohtainen perusosa on 8,29 euroa laitoshoitopäivältä.
Yksittäiset kotonaolopäivät (1-5 päivää/kk) laitoshoidon aikana eivät vaikuta asiakkaan perusosan määrään.

Yksityiset asumispalvelut

Yksityisessä hoitokodissa asuvalle asiakkaalle voidaan antaa järjestelyaika (1-3 kk), jonka kuluessa hänen tulee selvittää, voiko kunta järjestää palveluita.

Järjestelyaikana voidaan poikkeuksellisesti huomioida yksityisen palvelujentuottajan antamia hoiva- ja terveydenhuoltopalveluiden maksuja. Järjestelyajan jälkeen yksityisen palvelujentuottajan antamia hoiva- ja terveydenhuoltopalveluiden maksuja ei huomioida menona.

Julkisen terveydenhuollon palveluista määrätyt tasasuuruiset asiakasmaksut ja niiden alentaminen

Kela ei ohjaa asiakasta hakemaan kuntien/sairaanhoitopiirien/hyvinvointikuntayhtymien terveydenhuollon tasasuuruisten asiakasmaksujen alentamista.

Sosiaalihuollon palveluista määrätyt tasasuuruiset ja tulosidonnaiset asiakasmaksut ja niiden alentaminen

Asiakkaalle annetaan kuukauden järjestelyaika ja päätös tehdään käytettävissä olevilla tiedoilla. Asiakas ohjataan hakemaan asiakasmaksun alentamista. Järjestelyaikaa voi tarvittaessa jatkaa seuraavassa päätöksessä kuukaudella. Harkinnalla järjestelyaikaa voidaan pidentää myös tämän jälkeen.

Turvapalvelu voidaan huomioida menona

Turvapalvelut voidaan huomioida muuna terveydenhuoltomenona, kun käytölle on todettu terveysperuste ja maksu peritään kunnan asiakasmaksun- tai sellaisen ostopalveluntuottajan, jolta kunta hankkii palveluja palvelumaksun, yhteydessä. Asiakkaan itse hankkimia turvapalveluja yksityisiltä palvelujentuottajilta ei voida huomioida muina perusmenoina. Menot on voitu huomioida 1.9.2017 alkaen.

Avopalveluissa olevien asiakkaiden menojen siirtäminen kuntaan

Avopalveluista syntyviä menoja, esimerkiksi ateriapalvelumaksut, siivouspalvelumaksut, voidaan asiakkaan tai edunvalvojan pyynnöstä siirtää suoraan kuntaan käsiteltäväksi. Kysymys on asiakkaan erilaisista palvelupaketeista, joihin kunta voi myöntää täydentävää toimeentulotukea.

Asiakasmaksujen sisältö

Kun sosiaalihuoltolain perusteella määrätyt asiakasmaksut sisältävät palveluja, joista määrätty asiakasmaksu kuuluu muihin perusmenoihin, ne ovat perustoimeentulotuessa hyväksyttäviä menoja. Asiakasmaksusta hyväksytään hoivan ja huolenpidon osuus. Jos asiakasmaksupäätöksestä tai muista asiakirjoista ei saada selvitystä mitä palveluja asiakasmaksu sisältää tai sisällöstä ei saada riittäviä selvityksiä, ei asiakasmaksua voida huomioida menona laskelmalla lainkaan.