Perustoimeentulotuki Kelasta -mediatilaisuus 3.3. klo 10.30–12.00

Kela kutsui median edustajat tilaisuuteen, jossa käytiin läpi perustoimeentulotukeen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä.

Perustoimeentulotuki siirtyi kunnista Kelan tehtäväksi 1.1.2017 alkaen. Miten Kelassa valmistauduttiin siirtoon? Miksi palvelut ruuhkautuivat? Missä ajassa perustoimeentulotuen hakemukset käsitellään? Entä miten Kela turvaa toimeentulotuen asiakkaiden oikeuden saada tarvitsemiaan lääkkeitä tai ruokaa?

Kelan asiantuntijat taustoittivat tilaisuudessa ajankohtaisia kysymyksiä käytännön esimerkkien kautta. Mukana olivat muun muassa pääjohtaja Elli Aaltonen, etuusjohtaja Anne Neimala, toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Tomi Ståhl sekä toimihenkilöyhdistyksen puheenjohtaja Heli Martinmäki.

Tallenne: Katso tallenne tilaisuudesta
Aineistot: Tutustu tilaisuuden aineistoihin