Perustulokokeilu

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toteutti Suomessa perustulokokeilun vuosina 2017–2018. Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvitti, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Kokeilusta säädettiin lailla, ja Kela vastasi sen käytännön toimeenpanosta ja perustulon maksatuksesta. Kela vastaa myös kokeilun tulosten arviointitutkimuksesta. 

Perustulokokeilu alkoi 1.1.2017. Kokeilussa 2 000 iältään 25–58-vuotiasta työtöntä sai perustuloa 560 euroa kuussa ilman ehtoja tai tarveharkintaa. Kokeilu kesti 2 vuotta ja päättyi 31.12.2018.

Perustulokokeilun avulla pyrittiin selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Perustulokokeilun arviointitutkimus käynnissä

Perustulokokeilun arviointitutkimuksen kokonaisuuteen kuuluvat rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus sekä puhelinhaastattelu koe- ja verrokkiryhmään kuuluville henkilöille.

Ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista saadaan tietoa keväällä 2019. Koko kokeilua koskeva raportti valmistuu vuotta myöhemmin.

Arviointitutkimuksen päätavoitteena on tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllisyyteen ja tuloihin. Lisäksi arvioidaan perustulon vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin. Kokeiluryhmää (2 000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmään kuuluu henkilöitä, jotka eivät tulleet valituksi kokeiluryhmään.

Kela vastaa tutkimuskokonaisuuden organisoinnista, ja se voi käyttää Valtion taloudellista tutkimuskeskusta ja muita kumppaneita hankkeen toteutuksessa.

Julkaisuja

Blogikirjoituksia

Esitysmateriaaleja

Sosiaalivakuutus-lehdessä

Tapahtumia

Yhteystiedot

tutkimusryhmän johtaja, työelämäprofessori Olli Kangas, Turun yliopisto
p. 045 138 3790, etunimi.sukunimi@utu.fi

johtava tutkija Minna Ylikännö, Kela
p. 050 313 8712, etunimi.sukunimi@kela.fi

tutkija Miska Simanainen, Kela 
p. 050 552 2095, etunimi.sukunimi@kela.fi

tutkija Katja Mäkkylä, Kela
p. 050 566 8380, etunimi.sukunimi@kela.fi

toimitusjohtaja Markus Kanerva, Ajatushautomo Tänk (ulkomailla tehdyt perustulokokeilut)
p. 040 845 1881, etunimi.sukunimi@vnk.fi

tutkimusjohtaja Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (rekisteritutkimus)
p. 040 304 5518, etunimi.sukunimi@vatt.fi

viestintäsuunnittelija Milla Ikonen, Kela
p. 050 305 7861, etunimi.sukunimi@kela.fi

Lue lisää perustulokokeilusta