Perustulokokeilu

Pääministeri Juha Sipilän hallitus toteuttaa Suomessa perustulokokeilun vuosina 2017–2018. Kelan johtama, eri tutkimuslaitoksien tutkijoista koostuva ryhmä selvitti, miten perustulokokeilu kannattaa toteuttaa. Tälle sivulle on koottu tietoa ja aineistoa selvitykseen liittyen.

Perustulokokeilu alkoi 1.1.2017. Kokeilussa 2 000 iältään 25–58-vuotiasta työtöntä saa perustuloa 560 euroa kuussa ilman ehtoja tai tarveharkintaa. Kokeilu kestää 2 vuotta.

Perustulokokeilun tieteellinen arviointi alkaa

Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus sekä puhelinhaastattelu koe- ja verrokkiryhmään kuuluville henkilöille.

Ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista saadaan tietoa keväällä 2019. Koko kokeilua koskeva raportti valmistuu vuotta myöhemmin.

Päätavoitteena on tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuvien työllisyyteen ja tuloihin. Lisäksi arvioidaan perustulon vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin. Kokeiluryhmää (2 000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmään kuuluu henkilöitä, jotka eivät tulleet valituksi kokeiluryhmään.

Kela vastaa tutkimuskokonaisuuden organisoinnista, ja se voi käyttää Valtion taloudellista tutkimuskeskusta ja muita kumppaneita hankkeen toteutuksessa.

Esiselvityshanke selvitti kokeilun toteuttamisvaihtoehtoja

Perustulokokeilun avulla pyritään selvittämään, miten sosiaaliturvaa voitaisiin muuttaa paremmin vastaamaan työelämän muutoksia. Tavoitteena on myös muuttaa sosiaaliturvaa osallistavaksi ja työhön kannustavaksi. Samalla pyritään vähentämään byrokratiaa ja yksinkertaistamaan monimutkaista etuusjärjestelmää.

Esiselvityksen tavoitteena oli arvioida malleja, joilla perustulokokeilu voitaisiin toteuttaa. Kokeilun avulla puolestaan arvioidaan perustulon vaikutuksia eri väestöryhmissä ja tehdään kokonaisarvio sen kustannuksista.

Esiselvitystyö käynnistyi lokakuun lopussa 2015. Työryhmä luovutti esiselvitysraporttinsa sosiaali- ja terveysministerille 30.3.2016. Sen jälkeen Juha Sipilän hallitus laati perustulokokeilua koskevan lakiesityksen, jonka eduskunta hyväksyi joulukuussa 2016.

Tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministerille 16.12.2016. Perustulokokeilu alkoi 1.1.2017.

Tutkimusryhmän jäsenet

Esiselvityksen toteuttivat yhteistyössä

  • Kelan tutkimus
  • Helsingin yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Sitra
  • Ajatushautomo Tänk
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Hankkeeseen osallistuivat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johti Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja professori Olli Kangas (etunimi.sukunimi@kela.fi).

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Esiselvityshankkeen loppuraportti suositteli kokeilun laajentamista

Tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 16.12.2016. Loppuraportissa tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista vuonna 2018. Kokeilun otoskokoa tulisi kasvattaa ja ottaa mukaan työttömien lisäksi muita pienituloisia.

Esiselvityshankkeen väliraportti arvioi erilaisia perustulomalleja

Tutkimusryhmä luovutti esiselvitysraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle 30.3. Raportti kerää yhteen olemassa olevaa tietoa erilaisista perustulomalleista ja niihin liittyneistä kokeiluista ja tuloksista. Lisäksi siinä arvioidaan erilaisten perustulomallien vaikutuksia.

Julkaisuja

Blogikirjoituksia

Esitysmateriaaleja

Tapahtumia

Yhteystiedot

tutkimusryhmän johtaja, työelämäprofessori Olli Kangas, Turun yliopisto
p. 045 138 3790

tutkija Miska Simanainen, Kela 
p. 050 552 2095

toimitusjohtaja Markus Kanerva, Ajatushautomo Tänk (ulkomailla tehdyt perustulokokeilut)
p. 040 845 1881

tutkimusjohtaja Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (tutkimusotanta)
p. 040 304 5518

professori Pertti Koistinen, Tampereen yliopisto (työllisyysvaikutukset)
p. 050 318 6123

erityisasiantuntija Ellen Vogt, Kuntaliitto (perustulon vaikutus kuntiin)
p. 044 313 0170

viestintäsuunnittelija Milla Ikonen, Kela
p. 050 305 7861

Lue lisää esiselvityshankkeesta ja perustulosta