Perustulon maksamisen esteet

Perustulon saajan tulee ilmoittaa Kelaan perustuloon liittyvistä tai sen maksamisen estävistä muutoksista.

Perustulon maksamisen estäviä sosiaalietuuksia ovat:

 • lasten kotihoidon tuki
 • kaikki eläkkeet: kansaneläke, takuueläke, työeläkkeet
 • kuntoutusraha
 • aikuiskoulutustuki sekä opintoraha ja asumislisä
 • liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai rikosvahinkolain mukainen korvaus elatuksen menetyksestä
 • sotilasvammalain mukainen päiväraha, elinkorko, täydennyskorko tai huoltoeläke
 • maatalousyrittäjien luopumistuki
 • tapaturmalakien mukainen ansionmenetyskorvaus, päiväraha tai eläke
 • urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta annetun lain mukainen tapaturma- tai perhe-eläke
 • kaikki edellä mainittuja etuuksia vastaavat ulkomailta maksettavat etuudet.

Perustuloon ei ole oikeutta henkilöllä

 • joka on ollut vähintään 90 päivää sairaalahoidossa tai siihen verrattavassa laitoshoidossa
 • joka suorittaa varusmies- tai siviilipalvelusta
 • joka suorittaa vankeusrangaistusta
 • johon sovelletaan työskentelyn perusteella vieraan valtion sosiaaliturvalainsäädäntöä
 • joka oleskelee ulkomailla yhtäjaksoisesti yli 30 päivää
 • jolla on edunvalvoja
 • jonka työttömyysetuus maksetaan kunnalle.

Jos perustulon maksamisen este poistuu perustulokokeilun aikana, Kela jatkaa perustulon maksamista erillisestä hakemuksesta.

Esimerkki

Matti valitaan perustulokokeiluun. Hän saa perustuloa 560 e/kk. Matti ilmoittaa Kelalle lähtevänsä suorittamaan siviilipalvelusta kesäkuussa 2017, jolloin perustulon maksaminen keskeytetään. Matille maksetaan sotilasavustusta.

Matin siviilipalvelus päättyy tammikuussa 2018. Matti hakee Kelalta perustuloa. Kela jatkaa perustulon maksamista Matille.