Kuka voi saada perustuloa?

Perustuloa saa 2 000 satunnaisotannalla valittua henkilöä. Muut eivät voi saada perustuloa. Perustuloa ei siis voi hakea, toisin kuin Kelan muita etuuksia.

Joulukuun 2016 puolivälissä tapahtuneeseen satunnaisotantaan osallistuivat tietyin rajauksin 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela on maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet etuutta lomautuksen vuoksi. Satunnaisotanta tarkoittaa sitä, että kaikilla perustulokokeilun kriteerit täyttävillä henkilöillä oli yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi kokeiluryhmään.

Kokeiluun valitut henkilöt eivät voi kieltäytyä kokeilusta, jotta kokeilun tulokset eivät vääristyisi.

Tutustu tarkemmin