Perustulon verotus

Perustulo on veroton etuus. Se ei vaikuta verotettavien tulojen määrään, eikä sillä siten ole vaikutusta kokeiluun osallistuvien verotukseen.

Ne etuudet, joista perustulo vähennetään, huomioidaan verotuksessa samalla tavalla, kuin jos ne maksettaisiin ilman perustulovähennystä.