Esiselvityshanke selvitti perustulokokeilun toteuttamisvaihtoehtoja

Perustulokokeilun esiselvityksen tavoitteena oli arvioida malleja, joilla perustulokokeilu voitaisiin toteuttaa. 

Esiselvitystyöstä vastasi Kelan johtama tutkimusryhmä, ja se käynnistyi lokakuun lopussa 2015. Tutkimusryhmä luovutti esiselvitysraporttinsa sosiaali- ja terveysministerille 30.3.2016. Sen jälkeen Juha Sipilän hallitus laati perustulokokeilua koskevan lakiesityksen, jonka eduskunta hyväksyi joulukuussa 2016.

Tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministerille 16.12.2016. Perustulokokeilu alkoi 1.1.2017.

Esiselvityshankkeen väliraportti arvioi erilaisia perustulomalleja

Tutkimusryhmä luovutti esiselvitysraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylälle 30.3.2016.

Raportti kerää yhteen olemassa olevaa tietoa erilaisista perustulomalleista ja niihin liittyneistä kokeiluista ja tuloksista. Lisäksi siinä arvioidaan erilaisten perustulomallien vaikutuksia.

Esiselvityshankkeen loppuraportti suositteli kokeilun laajentamista

Tutkimusryhmä luovutti loppuraporttinsa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle 16.12.2016.

Loppuraportissa tutkimusryhmä suosittelee perustulokokeilun laajentamista vuonna 2018. Kokeilun otoskokoa tulisi kasvattaa ja ottaa mukaan työttömien lisäksi muita pienituloisia ryhmiä.

Tutkimusryhmän jäsenet

Esiselvityksen toteuttivat yhteistyössä

  • Kelan tutkimus
  • Helsingin yliopisto
  • Tampereen yliopisto
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Turun yliopisto
  • Sitra
  • Ajatushautomo Tänk
  • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Hankkeeseen osallistuivat lisäksi Suomen Yrittäjät sekä kunta-alan, vero-oikeuden ja perustuslain asiantuntijoita. Tutkimusta johti Kelan yhteiskuntasuhteiden johtaja, nykyinen Turun yliopiston työelämäprofessori Olli Kangas.

Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2015 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Lue lisää