Perustulokokeilun otantakoodi

Vuoden 2017 alussa alkavaan perustulokokeiluun valitaan satunnaisotannalla 2 000 henkilöä. Satunnaisotantaan osallistuvat kaikki 25–58-vuotiaat henkilöt, joille Kela oli maksanut työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa marraskuussa 2016 ja jotka eivät ole saaneet kyseistä etuutta lomautuksen vuoksi.

Kokeiluun valittavalla henkilöllä ei saa olla otantahetkellä maksussa perustulon saamisen estävää etuutta, esimerkiksi eläkettä, tai muuta laissa määrättyä rajoitusta.

Satunnaisotanta tarkoittaa sitä, että kaikilla perustulokokeilun kriteerit täyttävillä henkilöillä on yhtä suuri mahdollisuus tulla valituksi kokeiluryhmään.

Hallituksen esitys perustulokokeilusta on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä. Kokeilun alkaminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy lain ja tasavallan presidentti vahvistaa sen.

Kela julkaisee tällä sivulla hallituksen esityksen mukaisesti otantakoodin, jolla satunnaisotanta tehdään joulukuussa 2016.

Otantakoodi

* Otetaan siemenluku otoksen tekoa varten koneajasta ;                 
data _NULL_;                                                           
 siemen= int(%sysfunc(TIME())) ;                                       
 call symput('siemen',siemen);                                         
run;                                                                   
%put &siemen; 
                                                         
* Järjestetään perusjoukko ;            
proc sort data=perus;                                                
 by henro;                                                           
run;                                                                 
* Tehdään otos, n=2000 ;                                             
proc surveyselect data=perus method=srs                              
     n=2000 seed=&siemen                                             
     out=otos;                                                       
run;                                                                 
* Järjestetään otos ;                                                
proc sort data=otos;                                                 
 by henro;                                                           
run;    
      
 * Yhdistetään otos perusjoukkoon, tehdään muuttuja TYYPPI;         
data kaikki;                                                       
 merge perus(in=a)                                                 
       otos(in=b);                                                 
 by henro;                                                         
 length TYYPPI $ 1.;                                               
 if a then TYYPPI='V'; * verrokit ;                                
 if b then TYYPPI='K'; * kokeiluryhmä ;                            
                                                                   
 * annetaan arvot muuttujalle REAOH ;                                    
REAOH='PUOTOS';                                                   
run;                                                               

* Tarkistetaan, että 2000 henkilöllä TYYPPI saa arvon 'K' ;        
proc freq;                                                         
 tables tyyppi;                                                    
run;