Perustulokokeilun tutkimus

Kokeilun vaikutuksia tutkitaan

Perustulokokeilusta tehdään arviointitutkimus.

Päätavoitteena on tuottaa tietoa perustulon vaikutuksista kokeiluun osallistuneiden työllisyyteen ja tuloihin. Lisäksi arvioidaan perustulon vaikutuksia osallistujien hyvinvointiin. Kokeiluryhmää (2 000 henkilöä) verrataan verrokkiryhmään. Verrokkiryhmään kuuluu henkilöitä, jotka eivät tulleet valituksi kokeiluryhmään.

Ensimmäisen kokeiluvuoden tuloksista saadaan tietoa keväällä 2019. Koko kokeilua koskeva raportti valmistuu vuotta myöhemmin.

Arvioinnin kokonaisuuteen kuuluu rekisteriaineistoihin perustuva tutkimus sekä puhelinhaastattelu koe- ja verrokkiryhmään kuuluville henkilöille.

Kela vastaa tutkimuskokonaisuuden organisoinnista, ja se voi käyttää Valtion taloudellista tutkimuskeskusta ja muita kumppaneita hankkeen toteutuksessa.

Lue lisää perustulokokeilun tutkimuksesta