Uusi lääkevaihtokoodi 1.5.2022 alkaen

Apteekkitiedote 5/2022

Lääkevaihtoryhmässä voi olla eri korvausluokkiin kuuluvia valmisteita ja/tai samaan korvausluokkaan kuuluvat valmisteet voivat olla korvattavia eri korvausnumeroilla. Tällaiset tilanteet ovat verraten harvinaisia, mutta mahdollisia. Lain mukaan asiakkaalle pitää antaa hintaneuvontaa ja tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta. Asiakkaalla on aina halutessaan oikeus saada hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin lääkevalmiste, ellei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt lääkevaihtoa.

Tilanteisiin, joissa asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste on hintaputken ulkopuolella, ei ole ollut sopivaa lääkevaihtokoodia. Näihin tilanteisiin otetaan 1.5.2022 käyttöön uusi lääkevaihtokoodi (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’. Uutta lääkevaihtokoodia voidaan käyttää toimitettaessa viitehintajärjestelmään kuuluvia valmisteita ja myös toimitettaessa pelkkään lääkevaihtoon kuuluvia valmisteita.

Toimi näin:

  1. Havaitset, että asiakkaalle on määrätty lääke, jonka lääkevaihtoryhmässä on eri korvausluokkiin kuuluvia ja/tai eri korvausnumeroilla korvattavia valmisteita.
  2. Kerro asiakkaalle hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta valmisteesta ja kysy, haluaako asiakas tämän valmisteen. Huomaa, että myös ei-korvattava valmiste voi olla asiakkaalle tosiasiallisesti halvin.
  3. Jos asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste on hintaputken ylärajaa tai viitehintaa kalliimpi, käytä lääkevaihtokoodia (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’.

Jos hintaputken ylärajaa tai viitehintaa kalliimpia valmisteita on useita ja ne maksavat asiakkaalle yhtä paljon (100 % erityiskorvattava tai lisäkorvattava), valitse näistä myyntihinnaltaan halvin valtakunnallisesti saatavilla oleva valmiste.   

Esimerkki 1. Samaan viitehintaryhmään kuuluu peruskorvattavia valmisteita, jotka ovat hintaputkessa ja erityiskorvattavia valmisteita, jotka ovat hintaputken ulkopuolella. Asiakkaalla on erityiskorvausoikeus. Toimitushetkellä asiakkaalle tosiasiallisesti halvin valmiste on hintaputken ulkopuolella. Apteekki voi toimittaa toimitushetkellä asiakkaalle tosiasiallisesti halvimman valmisteen ja käyttää lääkevaihtokoodia (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’. Asiakas saa korvauksen valmisteen myyntihinnasta viitehinnan sijaan.

Esimerkki 2. Samaan viitehintaryhmään kuuluu valmisteita, jotka ovat erityiskorvattavia eri korvausnumeroilla.  Asiakkaalla olevalla korvausnumerolla saa erityiskorvauksen vain tietystä valmisteesta. Tämä valmiste on hintaputken ulkopuolella ja asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin. Apteekki voi toimittaa toimitushetkellä asiakkaalle tosiasiallisesti halvimman valmisteen ja käyttää lääkevaihtokoodia (”H”) ’Asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon valmisteen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet’. Asiakas saa korvauksen valmisteen myyntihinnasta viitehinnan sijaan.  

Jos asiakas haluaa, että hänelle määrättyä hintaputken ulkopuolella olevaa valmistetta ei vaihdeta hintaputkessa olevaan valmisteeseen, käytetään jatkossakin ostajan vaihtokielto -koodia.

On myös huomattava erottaa uusi koodi nykyisestä valtakunnallista saatavuusongelmaa koskevasta lääkevaihtokoodista, jota käytetään vain silloin, kun viitehintaryhmässä ei ole valtakunnallisesti saatavilla yhtään viitehintaista valmistetta.

Uutta lääkevaihtokoodia koskevat lisäykset Apteekkien sairausvakuutusohjeisiin 1.5.2022

Hintaneuvonta

Täydennetään hintaneuvontaa koskevaa kohtaa ohjeistamalla, että apteekin on annettava tieto asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta valmisteesta.

Asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste

Lisätään uusi otsikko ja teksti:

Asiakkaalla on aina halutessaan oikeus saada toimitushetkellä hänelle tosiasiallisesti halvin vaihtokelpoinen lääkevalmiste, ellei lääkkeen määrääjä ole kieltänyt vaihtoa. Asiakkaalle on annettava hintaneuvontaa ja tieto valmisteesta, joka on hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin.

Kun otetaan huomioon lääkkeen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet, asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste voi olla hintaputken ulkopuolella. Asiakkaalle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvin valmiste voi olla myös ei-korvattava valmiste.

Jos asiakas haluaa, voit toimittaa hänelle toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimman vaihtokelpoisen valmisteen. Jos asiakkaalle tosiasiallisesti halvin valmiste on korvattava, korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Toimi näin:
Sama teksti kuin yllä.

Esimerkki 1.
Sama teksti kuin yllä.

Esimerkki 2.
Sama teksti kuin yllä.

Uutta lääkevaihtokoodia koskevat lisäykset Apteekkien sairausvakuutusohjeiden Liitteeseen I 1.5.2022 alkaen

Kelalle välitettävät lääkeostotiedot

Viitehintainen tai vaihtokelpoinen lääkevalmiste

Viitehintaryhmään kuuluvasta lääkevalmisteesta, jonka hinta ylittää viitehinnan, ilmoitetaan jokin seuraavista tiedoista:

lisätään:

  • asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon lääkkeen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet.

Vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta, joka ei kuulu viitehintaryhmään ja jonka hinta ylittää ns. hintaputken ylärajan, ilmoitetaan jokin seuraavista tiedoista:

lisätään:

  • asiakkaalle edullisin, kun otetaan huomioon lääkkeen korvattavuus ja asiakkaan korvausoikeudet.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä