Lääkekorvauksia koskevat korona-ajan poikkeusmenettelyt päättyvät 31.10.2021

Apteekkitiedote 9/2021

Kela muistuttaa, että lääkeostojen toimitusvälejä ja annosjakeluostoja koskevia korona-ajan poikkeusmenettelyjä voidaan käyttää apteekeissa 31.10.2021 saakka. Poikkeusmenettelyjä ei voi käyttää enää 1.11.2021 alkaen toimitettaviin ostoihin.

Apteekki on voinut erityisistä syistä poiketa SV-ohjeiden mukaisista toimitusväleistä ja joustoajoista merkitsemällä lisätietoihin ”korona”.  1.11.2021 alkaen ”korona”-lisätietoa ei enää hyväksytä perusteeksi joustoajoista poikkeamiseen.

Lisäksi apteekki on voinut korona-aikana poiketa ohjeiden mukaisista kahden viikon annosjakelujaksoista. 1.11.2021 alkaen palataan normaaliin käytäntöön, jossa annosjaeltavat lääkkeet toimitetaan 2 viikon erissä, ellei ole perusteltua syytä menetellä muutoin.  Tällöin perusteltu syy ilmoitetaan Kelalle oston lisätiedoissa.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä