Vuonna 2019 Kela maksoi työllistymistä edistävien palvelujen ajalta vähemmän työmarkkinatukea kuin edellisvuonna – ”Yli kymmenen vuotta jatkunut kasvu taittui”

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksettu Kelan työmarkkinatuen kokonaissumma kääntyi laskuun viime vuonna.

Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta työmarkkinatukea maksettiin viime vuonna noin kolme prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Tiedot selviävät 30.11. julkaistusta Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä tilastojulkaisusta Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2019.

Työllistymistä edistäviä palveluita ovat esimerkiksi omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, työkokeilu ja kuntouttava työtoiminta. Niihin osallistumisesta sovitaan työllistymissuunnitelmassa, joka tehdään TE-palvelujen kanssa.

Viime vuoteen saakka työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetun työmarkkinatuen kasvu on ollut voimakasta.

”Yli kymmenen vuotta jatkunut kasvu taittui. Työmarkkinatukea maksettiin vuonna 2019 työllistymistä edistävien palveluiden ajalta yhteensä noin 660 miljoonan euron verran. Summa oli kasvanut edellisten vuosien aikana selvästi, esimerkiksi vuodesta 2014 vuoteen 2018 saakka kasvua kertyi noin 52 prosenttia”, tilastoasiantuntija Risto Hurmeranta toteaa.

Työllistymistä edistävien palveluiden ajalta työmarkkinatukea maksettiin eniten yli 25-vuotiaille nuorille aikuisille. Aiemmin suurin ryhmä on ollut vasta parikymmentä vuotta täyttäneet.

”Vuonna 2019 työllistymistä edistävien palveluiden ajalta maksetun työmarkkinatuen saaminen oli yleisintä 25–34-vuotiaiden joukossa. Vielä viisi vuotta aiemmin selvästi suurin ikäryhmä oli 20–24-vuotiaat”, Hurmeranta sanoo.

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2019 sisältää keskeiset tiedot työttömyyskassojen maksamasta työttömien ansioturvasta ja Kelan maksamasta työttömien perusturvasta. Julkaisu tarjoaa tilastoja työttömyysturvan saajista, maksetuista euromääristä ja korvattujen päivien määristä.

Lue lisää