Työnantajat voivat hakea vuoden 2023 KIILA-kursseja syyskuun alusta alkaen

Työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset voivat hakea vuoden 2023 KIILA-kursseja 1.9.2022 alkaen. Myös loppuvuoden 2022 kursseja voi hakea edelleen. KIILA-kuntoutuksen tavoitteena on parantaa työssä olevien työkykyä.

Ammatillinen KIILA-kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille ja yrittäjille, jotka tarvitsevat tukea työkyvyn parantamiseen ja työssä pysymiseen. Työnantaja, työntekijän lähiesihenkilö ja työterveyshuolto tekevät yhteistyötä kuntoutusprosessin aikana.

Työnantajat hakevat KIILA-kursseja asiointipalvelussa

Työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset hakevat työntekijöilleen ja jäsenilleen työpaikkakohtaisia kursseja KIILA-kurssien asiointipalvelussa. Vuoden 2023 KIILA-kursseja voi hakea 1. syyskuuta 2022 alkaen. Myös loppuvuoden 2022 aikana alkavia kursseja voi hakea edelleen.

Työnantajien hakemat KIILA-kurssit ovat työpaikkakohtaisia. Kurssille otetaan 5-8 henkilöä.

Työntekijällä kaksi KIILA-vaihtoehtoa

KIILA-kuntoutus käsittää kurssipalveluiden lisäksi ryhmämuotoiset yksilöpalvelut.

Työntekijä voi etsiä itselleen työnantajansa, ammattiliittonsa tai yhdistyksensä jo hakemia KIILA-kursseja kuntoutuskurssihaulla. Jos näistä kursseista ei löydy sopivaa, voi työntekijä itse hakea ryhmämuotoista KIILA-yksilöpalvelua.

Ryhmämuotoisessa yksilöpalvelussa ammattialaa ei ole määritelty etukäteen, vaan kuntoutuksen palveluntuottaja kokoaa yksittäisistä asiakkaista 3-5 henkilön ryhmän. Tällaiseen KIILA-kuntoutukseen sisältyy enemmän yksilöllisiä valmennuskertoja.

Lue lisää