Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen toteuttaminen lomakausina

Palveluntuottaja toteuttaa työllistymistä edistävää ammatillista kuntoutusta palvelukuvauksen mukaisesti lomakausista huolimatta.

Työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen palvelukohtaisen osan mukaan kuntoutus pyritään toteuttamaan yhtäjaksoisesti, ilman asiakkaan kannalta tarpeettomia katkoksia. Kuntoutusta jaksotetaan vain asiakkaan tarpeen mukaan. Jaksotuksella tarkoitetaan perustellusta syystä kuntoutuksessa toteutettua taukoa, joka kestää kerrallaan pääsääntöisesti enintään 3 viikkoa.

Kela selvittää asiakkaan kuntoutusrahan maksamisen jaksotuksen ajalta. Jos kuntoutusjaksot muuttuvat, anna asiakkaalle uusi osallistumistodistus ja ohjaa toimittamaan se Kelaan. Lue lisää, Miten toimin, että kuntoutukseen osallistuvan asiakkaan kuntoutusraha maksetaan oikein?

Jos asiakkaalla on kysyttävää kuntoutusrahasta, ohjaa häntä ottamaan yhteyttä Kelaan verkkoasioinnin kautta (kela.fi/asiointi) tai puhelimitse numeroon 020 692 205.  

Poikkeustilanteissa jaksotus voi kestää yli 3 viikkoa. Jos asiakkaan elämäntilanteessa ilmenee tarve kuntoutuksen jaksotukselle, palveluntuottaja ohjaa asiakasta olemaan yhteydessä Kelaan.