Vuoden 2023 sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit on julkaistu

Kela on julkaissut ne vuoden 2023 kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit, joissa sopimuskausi on meneillään. Kurssit näkyvät nyt Kelan verkkosivulla Kuntoutuskurssihaussa.

Palveluntuottaja tarkistaa kurssien tiedot 19.8.2022 mennessä ja tekee mahdolliset aika-taulu- ja/tai yhteyshenkilömuutokset suoraan kurssien tietoihin Kuntoutuskurssijärjestelmän ekstranetissä. Ohjeet muutosten tekemiseen löytyvät ekstranetissä olevista käsikirjoista Muutosten tekeminen (päiv. 28.2.2022) ja SR/AMM-kurssit (päiv. 28.2.2022).

Kurssit, joissa on Kelassa keskitetty päätöksenteko ja sopimuskausi jatkuu vuodelle 2023, julkaistaan 15.8.2022 jälkeen (OPI-kurssit, kehityksellinen kielihäiriö-kurssit, ADHD-kurssit ja autismikirjon häiriöt -kurssit).  Palveluntuottaja tarkistaa kurssien tiedot ja aikataulut 2.9.2022 mennessä.

Tieto vuoden 2023 KIILA-kurssien avautumisesta hakijatahojen (työterveyshuollot, työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset) käyttöön ilmoitetaan elokuussa 2022.

Seuraavien sairausryhmien kurssit hankitaan vuonna 2022 ja niiden uusi sopimuskausi alkaa vuonna 2023. Näiden kurssien julkaisusta tiedotetaan myöhemmin erikseen.

  • aivovammat
  • ALS
  • IBD
  • elinsiirrot
  • ääreishermo- ja lihassairaudet

Mahdolliset lisäkysymykset sähköpostilla: kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi