THL:n uusi suositus koronan karanteeniajasta ja tartuntatautipäiväraha

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 2.8.2021 muuttanut suositustaan koronavirukselle altistuneiden henkilöiden karanteenista. Karanteenin kestoksi ohjeistetaan asettamaan 10 vuorokautta aiemman 14 vuorokauden sijaan. Lisäksi tartuntatautilääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta, jos altistuneesta aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen (exit-testi).

Kelassa karanteenin aika voidaan todeta vain tartuntatautilääkärin päätöksestä

Edelleen tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee päätöksen ja harkinnan karanteenin kestosta tapauskohtaisesti. Kela voi myöntää karanteeniin asetetuille henkilöille tartuntatautipäivärahaa vain päätöksen mukaiselle ajalle.

Tämän vuoksi karanteenipäätöksestä on käytävä yksiselitteisesti ilmi, mille ajanjaksolle henkilö on määrätty karanteeniin.

Karanteenin päättyminen negatiiviseen koronatestiin

Kela ei voi tulkita karanteenin ajankohtaa muista asiakkaan toimittamista selvityksistä. Tämä koskee myös esimerkiksi tietoja negatiivisesta koronatestituloksesta. Jos karanteeni päättyy ennenaikaisesti, päättymispäivän tulee olla kirjattuna tartuntatautilääkärin päätökseen.

Asianmukaisilla selvityksillä varmistetaan, että asiakas saa etuuspäätöksen oikein ja hänen toimeentulonsa on turvattu karanteenin ajalta.

Lisätiedot terveydenhuollolle

asiantuntijalääkäri Johanna Repo, puh. 044 3473735

Lisätiedot medialle

etuuspäällikkö Milla Kaitola, puh. 050 551 7938