Eläkkeelle jäävän pikaopas

Jos työeläkkeesi on pieni tai sitä et saa ollenkaan, voit saada Kelasta kansaneläkettä. Pikaoppaan avulla saat kuvan siitä, milloin voit saada eläkettä tai muita etuuksia Kelasta.

Mistä eläkettä?

 

Kansaneläkettä vai työeläkettä?

Kela maksaa kansaneläkettä. Kansaneläke on työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Kela maksaa Kansaneläkettä ja takuueläkettä silloin, kun työeläkkeesi jää pieneksi tai sitä ei ole kertynyt ollenkaan.

Työeläkkeesi maksaa se työeläkelaitos, jossa olet viimeksi ollut vakuutettuna. 

Lue lisää

Työkyky heikentynyt

 

Mitä sairauspäivärahan jälkeen?

Jos sairaudestasi tai vammastasi aiheutuva työkyvyttömyys jatkuu etkä voi saada sairauspäivärahaa, voit hakea kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä. Sitä voi maksaa työeläkelaitos, Kela tai molemmat.
 

Lue lisää
 

Hae kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä

Hae kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä Kelasta, työeläkelaitoksesta tai molemmista.

Lue lisää
 

Kela lähettää päätöksen eläkkeestäsi

Kela myöntää työkyvyttömyyseläkkeen hakemuksestasi ja lähettää siitä sinulle päätöksen. Päätöksen saaminen voi kestää yli 10 viikkoa.

Lue lisää
 

Voisitko saada takuueläkettä?

Tarkista, olisitko oikeutettu takuueläkkeeseen. Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeen. Voit hakea takuueläkettä suullisesti tai Kelan asiointipalvelussa.

Lue lisää
 

Takuueläkepäätös

Kela myöntää takuueläkkeen hakemuksestasi ja lähettää siitä sinulle päätöksen.

Vanhuuseläkettä Kelasta

 

Paljonko saisit kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä?

Vanhuuseläkettä maksavat työeläkelaitokset ja Kela. Kela maksaa kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä, jos työeläkkeesi jää pieneksi tai et saa sitä lainkaan.

Lue lisää
 

Jäätkö työeläkkeelle ennen kuin täytät 65 vuotta?

Voi valita haetko varhennettua vanhuuseläkettä Kelasta vai et, jos työeläkeikäsi on alle 65 vuotta. Silloin kansaneläkkeeseen tehdään varhennusvähennys. Voit hakea kansaneläkettä yhtä aikaa työeläkkeen kanssa. Jos et tässä vaiheessa hae kansaneläkettä varhennettuna, hae se, kun täytät 65 vuotta.

Lue lisää
 

65-vuotiaana kansaneläkettä vanhuuseläkkeenä

Jos työeläkkeesi on pieni, hae vanhuuseläkettä Kelasta muutamaa kuukautta ennen kuin täytät 65 vuotta. Voit hakea sitä yhtä aikaa työeläkkeen kanssa.

Lue lisää
 

Kela lähettää päätöksen eläkkeestäsi

Kela myöntää vanhuuseläkkeen hakemuksestasi ja lähettää siitä sinulle päätöksen. Päätöksen saaminen voi kestää noin 7 viikkoa.

Lue lisää
 

Takuueläke turvaa vähimmäiseläkkeesi

Muista hakea myös takuueläkettä, jos olet siihen oikeutettu. Voit tehdä sen suullisesti tai Kelan asiointipalvelussa.

Hae etuutta Lue lisää

Eläkettä verotetaan

 

Kun jäät eläkkeelle, toimita verokorttisi Kelaan

Kun olet jäänyt eläkkeelle toimita Kelaan ja työeläkkeesi maksajalle verokortti eläkettä varten, kun olet saanut eläkepäätöksesi. Myöhemmin sitä ei enää tarvitse tehdä. Seuraavina vuosina Kela saa tiedot suoraan verottajalta.

Lue lisää

Eläkkeellä ja alle 16-vuotiaita lapsia

 

Hae lapsikorotusta, jos sinulla on alle 16-vuotiaita lapsia

Jos olet eläkkeellä ja sinulla on huollettavanasi alle 16-vuotias lapsi tai lapsia, hae Kelasta lapsikorotusta.

Lue lisää
 

Kela myöntää lapsikorotuksen

Lapsikorotus lakkaa automaattisesti, kun huollettava täyttää 16 vuotta.

Tukea asumiseen

 

Eläkkeensaajan asumistuki tukee asumista

Jos tulosi ovat eläkkeellä pienet, selvitä, voitko saada eläkkeensaajan asumistukea tai yleistä asumistukea. Eläkkeensaajan asumistukea voit saada, jos saat siihen oikeuttavaa eläkettä ja asut yksin tai puolisosi kanssa tai jos muutkin asunnossa asuvat saavat eläkkeensaajan asumistukeen oikeuttavaa eläkettä. Muissa tapauksissa voit hakea yleistä asumistukea.

Lue lisää
 

Hae asumistukea

Voit hakea eläkkeensaajan asumistukea verkossa. Tuessa on 6 kuukauden takautuva hakuaika.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kela laskee asumistuen määrän

Eläkkeensaajan asumistuen määrä on 85 % huomioon otettavista asumismenoista, joista on vähennetty perusomavastuu ja tulojen mukaan määräytyvä lisäomavastuu. Asumismuoto voi olla vuokra-asunto, omistusasunto, asumisoikeusasunto tai osaomistusasunto.

Lue lisää
 

Kela myöntää asumistuen

Saat päätöksen asumistuesta noin 4 viikossa.

Lue lisää
 

Ilmoita muutoksista välittömästi

Useat elämäntilanteen muutokset voivat vaikuttaa asumistukesi määrään. Muutoksia ovat esimerkiksi, jos perhesuhteesi, asumismenosi tai tulosi muuttuvat. Tällöin tuki on tarkistettava, joten ilmoita kaikista muutoksista Kelaan. Kela tarkistaa tukesi määrän kahden vuoden välein, jos muutoksia ei ole.

Lue lisää

Muut tuet eläkeläiselle

 

Lääkkeistä korvauksia

Jos sairastut eläkkeellä, saat reseptilääkkeistä lääkekorvauksia. Saat apteekista suorakorvauksen, kun sinulla on Kela-kortti mukana.

Lue lisää
 

Matkakulut terveydenhuoltoon

Voit saada korvausta sairauden hoitoon liittyvien matkojen kustannuksista.

Lue lisää
 

Jos kuntosi heikkenee eläkkeellä

Jos kuntosi pysyvästi heikkenee eläkkeellä, selvitä, voitko saada eläkettä saavan hoitotukea.

Lue lisää