Laskukaava kansaneläkkeen laskemiseen

Kansaneläkkeen määrän voi arvioida seuraavasti:

Täydestä kansaneläkkeestä vähennetään puolet hakijan työeläkkeiden ja täyteen kansaneläkkeeseen oikeuttavan tulorajan erotuksesta. Laskukaava ei toimi, jos olet asunut tai työskennellyt ulkomailla. Ota yhteyttä Kelaan, kun haluat tietää, miten ulkomailla asuminen vaikuttaa kansaneläkkeesi määrään.

Laskukaava yksin asuvalle: 703,45 e – (bruttotyöeläkkeet – 59,45  e) : 2

Laskukaava parisuhteessa olevalle: 628,03 e – (bruttotyöeläkkeet – 59,45 e) : 2

Esimerkki 1.

Mirja ja Matti ovat avoliitossa. Matti saa työeläkettä 850 e/kk ja Mirja 500 e/kk ennen veroja (bruttona).

• Matin kansaneläke: 628,03 e– (850 e – 59,45 e) : 2 = 233 e
• Mirjan kansaneläke: 628,03 e– (500 e – 59,45 e) : 2 = 408 e

Matille maksetaan kansaneläkettä noin 233 euroa/kk ja Mirjalle noin 408 euroa/kk. Kumpikaan ei saa takuueläkettä.

Esimerkki 2.

Kalle ja Kaisa ovat naimisissa. Kalle saa työeläkettä 1 350 e/kk. Hän ei saa kansaneläkettä.

Kaisa on hoitanut pitkään lapsia kotona. Hän saa työeläkettä vain 500 e/kk. Hän saa kansaneläkettä noin 408 e/kk. Kaisa saa yhteensä 908 e/kk. Hänelle ei kuulu takuueläkettä.

Esimerkki 3.

Maija jää työeläkkeelle 64 vuoden ikäisenä elokuussa 2022. Hän saa työeläkettä 700 e/kk. Hän hakee heti kansaneläkkeen varhennettuna. Kansaneläke on 4.8 % (noin 17 e/kk) pienempi kuin se olisi Maijalle 65 vuoden iässä. Maija asuu yksin ja saa kansaneläkettä noin 365 e/kk. Hänen eläkkeensä ovat yhteensä noin 1 065 e/kk. Hän ei saa takuueläkettä.

 

Luvut on päivitetty vastaamaan 1.8.2022 indeksikorotusta.