Nainen pitää kädessään Kela-korttia

Tiesitkö, että...

Kaikki Suomessa sairausvakuutetut saavat sairausvakuutuskortin eli Kela-kortin.

Nainen pitää kädessään Kela-korttia

Kela-kortti

Kela-kortti on maksuton, ja se lähetetään automaattisesti kaikille Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluville. Kela-kortti lähetetään vastasyntyneelle, kun Kela saa nimitiedon Digi- ja väestötietovirastosta.

Kaikki Suomessa sairausvakuutetut saavat sairausvakuutuskortin eli Kela-kortin. Korttia näyttämällä saat apteekeissa ja useilla yksityisillä lääkäriasemilla suorakorvauksen kuluistasi, jolloin niistä vähennetään suoraan Kela-korvaus. Maksettavaksesi jää tällöin ainoastaan omavastuu. 

Oikeus julkiseen terveydenhuoltoon perustuu Digi- ja väestötietoviraston merkintään siitä, että sinulla on kotikunta Suomessa (ns. kotikuntamerkintä).  Vaikka julkisessa terveydenhuollossa pyydetään usein tunnistautumaan Kela-kortilla, ei sairausvakuutukseen kuuluminen ja sen osoittaminen Kela-kortilla ole edellytyksenä julkisten terveyspalveluiden saamiselle. 

Voit asioida apteekissa myös ilman Kela-korttia. Apteekkien käytössä on kyselypalvelu, joka ei edellytä asiakkaalta Kela-korttia. Henkilöllisyyden voi todistaa apteekissa esimerkiksi henkilökortilla. 

Kela-korttiin merkitään myös tieto lääkkeiden erityiskorvausoikeudesta. Kela lähettää sinulle uuden kuvattoman Kela-kortin, jos saat uuden lääkkeiden erityiskorvausoikeuden.

Kela lähettää sinulle uuden kortin automaattisesti esimerkiksi silloin, kun nimesi muuttuu ja ilmoitat muutoksesta Digi- ja väestötietovirastoon.  Jos korttisi katoaa, voit tilata uuden kortin lähettämällä asiaa koskevan viestin OmaKelassa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla.

Jos  muutat ulkomailta Suomeen tai aloitat työskentelyn Suomessa, voit hakea Kela-korttia lähettämällä asiaa koskevan viestin OmaKelassa. Tee OmaKelassa myös ilmoitus Suomeen muutosta kohdassa "Hakemukset ja ilmoitukset–Oikeus Suomen sosiaaliturvaan.  Vaihtoehtoisesti voit hakea Kela-korttia lomakkeella SV157 (pdf). Täytä lisäksi liite Muutto Suomeen Y77 (pdf). Postita täytetty lomake ja liite osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Voiko oikeus Kela-korttiin päättyä?

Muutto ulkomaille voi vaikuttaa oikeuteen käyttää Kela-korttia. Jos muutat ulkomaille tilapäisesti tai pysyvästi, tee ilmoitus ulkomailla oleskelustasi OmaKelassa. Kela selvittää oikeutesi sairausvakuutukseen ja Kelan etuuksiin. Jos et enää kuulu Suomen sairausvakuutuksen piiriin, sinulla ei ole oikeutta käyttää Kela-korttia, vaikka kävisitkin Suomessa.


Jos sinulle on myönnetty Kela-kortti Suomessa työskentelysi perusteella ja ansiotulosi jäävät alle tulorajan, et ole oikeutettu käyttämään Kela-korttia. 

Lue lisää työntekijän oikeudesta Kelan etuuksiin ja sosiaaliturvaan.

Oikeus käyttää Kela-korttia päättyy myös, jos sinulla on oltava oleskelulupa Suomessa oleskelua varten eikä oleskelulupaasi myönnetä jatkoa tai  oleskelulupasi perutaan.

Voit tarkistaa tietosi oikeudestasi käyttää Kela-korttia ja Suomen sosiaaliturvaan kuulumisestasi OmaKelassa kohdasta ’Oikeus Suomen sosiaaliturvaan’.

Henkilökortti sairausvakuutustiedoin

Henkilökorttiin ei enää merkitä sairausvakuutustietoja. Vuonna 2017 myönnettyä henkilökorttia ei voi käyttää Kela-kortin sijasta. Aiemmin myönnettyä, sairausvakuutustiedot sisältävää henkilökorttia voi edelleen käyttää Kela-kortin sijasta esimerkiksi lääkäriasemilla tai apteekeissa. Korttiin on voitu merkitä esimerkiksi tiedot erityiskorvattavista lääkkeistä, työpaikkakassaan kuulumisesta ja määräaikaisesti sairausvakuutetun vakuuttamisaika.

Lue lisää