Oikeus työttömyysetuuteen

Työttömyysetuutta voi saada 17–64-vuotias Suomessa asuva työtön työnhakija, joka

 • on työkykyinen
 • on työmarkkinoiden käytettävissä
 • hakee kokoaikatyötä
 • on taloudellisen tuen tarpeessa.

65–67-vuotiaille työttömyysetuutta voidaan maksaa lähinnä vain lomautuksen ajalta.

 • Peruspäivärahan saamiseksi vaaditaan lisäksi, että täytät työssäoloehdon.
 • Työmarkkinatuki on tarveharkintainen eli tuen suuruuteen vaikuttavat omien tulojesi lisäksi myös vanhempien tulot, jos asut heidän kanssaan samassa taloudessa.
 • Peruspäivärahaa maksetaan tietyin ehdoin myös ulkomailla tapahtuvaan työnhakuun. Työmarkkinatukea ei makseta Suomen ulkopuolella tapahtuvaan työnhakuun.
 • Eräät sosiaalietuudet voivat estää työttömyysetuuden maksamisen.

Sinulla on velvollisuus hakea aktiivisesti työtä ja ottaa vastaan tarjottua työtä tai koulutusta. Pidä työnhaku voimassa TE-palvelujen ohjaamalla tavalla. Muuten et voi saada työttömyysetuutta.

Työttömyysetuutta ei voi saada hakija, joka

 • suorittaa asevelvollisuutta tai siviilipalvelusta
 • suorittaa vankeusrangaistusta
 • on sairaalassa tai muussa laitoshoidossa
 • ei voi ottaa työpaikkaa vastaan muun vastaavan syyn takia.