Vuorottelukorvaus

Jos olet kokoaikatyössä, voit sopia työnantajasi kanssa vuorotteluvapaasta, joka voi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää. Työnantaja palkkaa vuorotteluvapaan ajaksi sijaisen, joka on työtön työnhakija.

 
Ota hyvissä ajoin yhteyttä TE-palveluihin, kun suunnittelet vuorotteluvapaata.

Jos kuulut työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvaus työttömyyskassastasi. Sen määrä lasketaan ansiopäivärahasi perusteella.

Jos et kuulu työttömyyskassaan, hae vuorottelukorvaus Kelasta. Sen osuus lasketaan peruspäivärahasta ilman lapsikorotuksia.

Kenelle?

Voit saada vuorottelukorvausta, jos

  • edellisen vuorotteluvapaan päättymisestä on vähintään 5 vuotta
  • olet ollut työssä ennen vuorotteluvapaan alkamista vähintään 20 vuotta ja
  • olet ollut saman työnantajan palveluksessa yhtäjaksoisesti vähintään 13 kuukautta. Tähän ajanjaksoon voi sisältyä enintään 30 päivän palkaton poissaolojakso.

Tiedot työhistoriasta

Yksityisen sektorin työsuhteesi voit tarkistaa Eläketurvakeskuksen rekisteristä.
Valtion, kunnan tai seurakunnan palveluksessa olevat saavat tietonsa Kevasta.

Vuorotteluvapaalle jääville on yläikäraja. Vapaalle ei voi jäädä enää sen kalenterikuukauden jälkeen, kun työntekijän eläkelain mukaiseen vanhuseläkkeen alaikärajan täyttymiseen on aikaa 3 vuotta tai vähemmän. Vuorottelijan yläikärajaa ei sovelleta ennen vuotta 1957 syntyneisiin.

Lue lisää