Asiakkaan tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille

Kelan asiakkaita ja heidän etuuksiaan koskevat tiedot ovat salassa pidettäviä. Kela luovuttaa näitä tietoja vain

  • asiakkaalle itselleen
  • asiakkaan suostumuksella jollekin toiselle
  • laissa säädetyn velvollisuuden perusteella tietoihin oikeutetulle taholle.

Jos pyydät Kelasta salassa pidettävää tietoa, sinun täytyy perustella pyyntösi. Voit saada toista henkilöä koskevia tietoja vain, jos hän on antanut tähän suostumuksensa tai sinulla on lakiin perustuva tiedonsaantioikeus.

Asiakkaan suostumus tietojen luovuttamiseen

Jos asiakas antaa suostumuksensa, Kela voi luovuttaa hänen henkilötietojaan yhteistyökumppanille. Jotta suostumus on pätevä, sen täytyy olla

  • yksilöity
  • tietoisesti annettu
  • aidosti vapaaehtoinen
  • yksiselitteinen.

Suostumuksessa pitää selvästi kertoa, mitä asiaa varten se annetaan. Asiakas voi esimerkiksi antaa Kelalle luvan, että hänen taloudellisia asioitaan ja Kelalta saamiaan etuuksia koskevat tiedot saa luovuttaa yksityiselle hoitolaitokselle hoitomaksun määrittämistä varten.
Jos luovutettavat tiedot sisältävät erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja, asiakkaan pitää erikseen mainita, että Kela saa luovuttaa nämä tiedot. Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja ovat muun muassa terveystiedot tai etnistä alkuperää koskevat tiedot.

Asiakkaan pitää antaa suostumus Kelaan kirjallisesti ja vahvistaa se jollakin seuraavista tavoista:

  • allekirjoituksella
  • sähköisellä allekirjoituksella
  • kaksivaiheisella varmistuksella.

Asiakas voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

Esimerkkejä vuokranantajien tietopyynnöistä

Esimerkkejä lääkärien tietopyynnöistä

Esimerkkejä perhehoitajan ja sijaishuollon tietopyynnöistä