Vuokranantajat

Tässä osiossa on tietoa vuokranantajille vuokralaisen asumisen tukemisesta.

Kela tukee asumista asumistukien ja perustoimeentulotuen avulla. Asumistukia ovat yleinen asumistuki ja eläkkeensaajan asumistuki. Kela voi myöntää perustoimeentulotukea myös vuokravakuuteen. Vuokralaiselle voi asumiseen liittyvien tukien jälkeenkin jäädä osa vuokrasta itse maksettavaksi.

Kunnallisesta vuokranantajasta hyvinvointialueen vuokranantajaksi?

Jos kunnallisesta vuokranantajasta, kuten asumispalveluyksiköstä, tulee vuodenvaihteessa hyvinvointialueen vuokranantaja ja sen tiedot muuttuvat, muutoksista täytyy ilmoittaa Kelaan. Näin Kela voi ohjata etuuksien maksut oikein. Kokosimme ohjeen vuokranantajille.

Asiakkaan tietojen luovuttaminen

Kela ei voi ilman vuokralaisen suostumusta luovuttaa vuokranantajalle tietoja, jotka koskevat asumistukea, perustoimeentulotukea tai muuta etuutta. Jos asumistuen saaja on valtuuttanut vuokranantajan maksunsaajaksi, vuokranantaja voi saada tiedon asumistuen määrästä ja maksupäivästä.

Lue lisää asiakkaan tietojen luovuttamisesta yhteistyökumppaneille.