Postia Kelaan/ työnantaja-asiakkaat

Useimmat työnantajan hakemukset ja ilmoitukset voi tehdä sähköisesti työnantajien verkkopalveluissa. Liitteet on tietoturvasyistä edelleen toimitettava postitse.

  • Päivärahahakemukset, selvitykset esim. joustavaa hoitorahaa varten sekä näiden hakemusten liitteet lähetetään postitse osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA
     
  • Työterveyshuollon korvaushakemukset työnantajat ja yrittäjät postittavat 1.1. 2019 alkaen osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista myös verkossa. Palveluntuottajat lähettävät edelleen yrittäjien työterveyshuollon tilitykset entiseen tapaan, suoraan käsittelypaikkaan.