Postia Kelaan/ työnantaja-asiakkaat

Lähetä työnantajan hakemukset ja ilmoitukset työnantajien asiointipalveluissa. Jos hakemukseen tarvitaan liitteitä, voit lähettää ne postitse tai suojatun sähköpostin liitetiedostona.

 • Päivärahahakemukset, selvitykset esim. joustavaa hoitorahaa varten sekä näiden hakemusten liitteet lähetetään postitse osoitteeseen Kela, PL 26, 00056 KELA tai suojatulla sähköpostilla.
   
 • Työterveyshuollon korvaushakemukset postitetaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA. Työnantaja voi hakea korvausta työterveyshuollon kustannuksista myös verkossa.

Suojattu sähköposti

Työnantajan edustaja voi lähettää Kelaan suojattua sähköpostia. Liitetiedostoille ja neuvonnalle on omat sähköpostiosoitteensa.

Kun käytät suojattua sähköpostia, vastaat siitä, että

 • sähköposti todella on suojattu
 • liitteet ovat luettavia.

Paikalliset käytännöt vakuutuspiirien kanssa säilyvät ennallaan. Suojattu sähköposti on vaihtoehto keskitetylle kirjepostille.

Suojattu sähköposti Suomi.fi-tunnisteella

Suojattu sähköposti ilman Suomi.fi-tunnistetta

 • Avaa suojattu sähköposti.
 • Kirjaa oma sähköpostiosoitteesi Lähettäjä-kenttään.
 • Saat tämän jälkeen omaan sähköpostiisi linkin, jonka kautta voit lähettää Kelaan suojattua sähköpostia. Kerran luotu linkki on voimassa 30 päivää.

Liitteet ja lisäselvitykset

Työnantajan edustaja voi lähettää hakemukseen tarvittavat liitteet tai lisäselvitykset Kelaan suojatulla sähköpostilla. Liitetiedostoina lähetetyt asiakirjat siirtyvät käsittelyjonoon ja näkyvät viiveellä Kelan järjestelmissä.

Näin lähetät liitetiedostot

 • Skannaa tai tallenna lähetettävät asiakirjat omalle koneelle pdf-muodossa.
 • Skannaa samaa henkilöä koskevat liitteet mieluiten yhtenä pdf-asiakirjana, esim. kaikki saman henkilön lääkärintodistukset yhdeksi pdf-asiakirjaksi.
 • Anna tiedostoille kuvaavat nimet, jotka eivät kuitenkaan sisällä henkilöiden nimiä tai muita henkilöitä yksilöiviä tietoja.
 • Lisää liitetiedostot pdf-muodossa.
 • Kirjoita viestikenttään lähettäjän yhteystiedot. Jätä viestikenttä muuten tyhjäksi.
 • Lähetä liitetiedostot osoitteeseen tyonantajat.liitteet@kela.fi tai tyonantajat2.liitteet@kela.fi. Käytä näitä sähköpostiosoitteita vain liitetiedostojen lähettämiseen.
 • Saat automaattisen vastauksen, että viestisi on vastaanotettu.

Neuvonta

Työnantajan edustaja voi kysyä suojatulla sähköpostilla työnantajan päiväraha-asioista ja kuntoutuksesta. Tunnistautumisella varmistamme, että sinulla on oikeus saada pyytämäsi tiedot. Kirjoita sähköpostiviestin otsikkokenttään kuvaava otsikko (esim. Vuosilomakustannuskorvaus). Otsikko ei saa sisältää arkaluonteista tietoa, kuten henkilötunnusta. Kela vastaa neuvontaviesteihin 2 työpäivän kuluessa. Soita kiireellisissä tilanteissa työnantajalinjalle.

Näin kysyt neuvoa suojatulla sähköpostilla

 • Varmista, että käytät suojattua sähköpostia.
 • Kirjoita sähköpostiviestin otsikkokenttään kuvaava otsikko. Otsikko ei saa sisältää arkaluonteista tietoa, kuten nimeä tai henkilötunnusta.
 • Kirjaa viestikenttään asiasi lisäksi nimesi, oma organisaatiosi ja yhteystietosi.
 • Jos hoidat yksittäisen asiakkaan asiaa, kerro tiedonsaantioikeutesi varmistamiseksi myös seuraavat tiedot:
  • Mitä asiaa varten pyydät tietoa
  • Asiakkaan nimi ja henkilötunnus
    
 • Sähköpostiosoite: tyonantajat.neuvonta@kela.fi

  HUOM!
  Työterveyshuollon korvausten neuvontaan on omat yhteystiedot.