Psykologiset tutkimukset

Psykologin tekemät tutkimukset korvataan silloin, kun psykologi suorittaa lääkärin määräämään tutkimukseen ja hoitoon liittyvää testausta tai muuta siihen verrattavaa psykologista tutki-musta. Psykologin tekemä tutkimus korvataan käytetyn ajan perusteella. Psykologin antama psykoterapia ei ole sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

Jos hoidon antaja katsoo, että tutkimus soveltuu tehtäväksi etä- eli videoyhteyden välityksellä, voidaan tutkimus korvata etäyhteyteen käytetyn ajan perusteella.