Psykoterapia

Lääkärin antama psykoterapia korvataan lääkärin toimenpidetaksan mukaan. Toimenpidenimikkeet ovat:

 • 0541 yksilöpsykoterapia
 • 0543A perhe- tai paripsykoterapia enintään 60 minuuttia*
 • 0543B perhe- tai paripsykoterapia yli 60 minuuttia*
 • 0544 ryhmäpsykoterapia

*hoitoselvitys vain yhdelle perheenjäsenelle

Etäpsykoterapian korvaaminen

Psykoterapian korvaaminen etä- eli videoyhteyden välityksellä edellyttää vähintään kahta toteutunutta hoitokäyntiä psykoterapiaa antavan lääkärin tavanomaisella vastaanotolla.

Etäpsykoterapian toimenpidenimikkeet ovat:

 • E541 etäyksilöpsykoterapia
 • E543A etäperhe- tai paripsykoterapia enintään 60 minuuttia*
 • E543B etäperhe- tai paripsykoterapia yli 60 minuuttia*
 • E544 etäryhmäpsykoterapia.

*hoitoselvitys vain yhdelle perheenjäsenelle

Korvaus, kun asiakkaalla on psykoterapian kuntoutuspäätös

Sairausvakuutuskorvausta ei makseta terapiakerroista, jotka korvataan Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain perusteella. Lääkäri ei saa antaa asiakkaalle sairausvakuutuksen hoitoselvitystä niistä kerroista, joista korvausta haetaan kuntoutuspsykoterapiasta.

Pitkäaikainen ja tiivis psykoterapia

Jos korvausta haetaan useammasta kuin 400 tiiviin psykoterapian hoitokerrasta, pyydetään hoitokertojen korvaamiseen suositus pitkäaikaisen psykoterapian asiantuntijaryhmältä. Asiantuntijaryhmä antaa korvattavuudelle suosituksen psykoterapiaa antavan lääkärin laatiman lausunnon perusteella.

Tiiviillä psykoterapialla tarkoitetaan terapiaa, jossa on yli 50 hoitokertaa vuodessa. Pitkäaikaisen psykoterapian asiantuntijaryhmä ottaa huomioon kuntoutuksena korvatut psykoterapiakäynnit antaessaan suosituksen sairausvakuutuskorvaukseen.

Jos pitkäaikaista psykoterapiaa saava asiakas on psykoterapiahoidon aikana psykoterapeuttikoulutuksessa, hoitavan lääkärin tulee laatia lausunto hoidon korvaamisen edellytyksistä jo psykoterapian alkuvaiheessa. Lausunnon perusteella pitkäaikaisen psykoterapian asiantuntijaryhmä arvioi, onko terapia korvattavaa ja antaa tarvittaessa korvauskertoja koskevan suosituksensa.

Lääkärinlausunto

Lääkärinlausunnossa tulee olla:

 • sairauden diagnoosi
 • sairauden esitiedot
 • yksityiskohtainen kuvaus oireista
 • hoidon laatu
 • arvioitu hoidon kestoaika
 • hoitokertojen tiheys
 • hoitavan lääkärin arvio ennusteesta
 • mahdolliset lääkitykset ja tiedot työkyvyttömyysjaksoista
 • maininta, jos suosituksen hakija on psykoterapeuttikoulutuksessa.