Kela almostit enijpakkeet vuosâkirje sämikielân

Kela almostit enijpakkeet vuosâkirje vuossâmuu keerdi meid sämikielân. Sämikielâliih vuosâkirjeh láá finniimist ive 2022 aalgâ rääjist. Sij, kiäh láá finnim enijpakkeet iivij 2020 já 2021 ääigi, pyehtih tiiláđ sämikielâlii vuosâkirje spiekâstâslávt meid maajeeldkietân.

Kela almostit ive 2022 enijpakkeet Ilo pisaroi! –vuosâkirje (Ilo riškáttâl!) meid kuulmâ Suomâst sarnum sämikielân. Toos lasseen ive 2022 enijpakkeet siste orroo miäldusreeivâst tuáivuttep luho vaanhimáid vuossâmuu keerdi meid sämikielân.

Sämikielâlâš jurgâlus enijpakkeet vuosâkirjeest lii ovdil lamaš finniimist tuš tavesämikielân, já tom lii puáhtám printtiđ neetist pdf-häämist. Uđđâ sämikielâliih vuosâkirjeh almostuveh kyehti sierâ teddilum kirjen, main nubbeest lii tekstâ tavesämi- já anarâškielân já nubbeest nuorttâlâš- já suomâkielân.

Sämikielâlijd vuosâkiirjijd puáhtá tiiláđ ive 2022 aalgâ rääjist

Sämikielâlijd vuosâkiirjijd puáhtá tiiláđ Kelast já vuolgâttep taid äššigâssáid sierâ. Sämikielâlijd vuosâkiirjijd puáhtá tiiláđ ive 2022 aalgâ rääjist. Tiilám puáhtá toohâđ Kela sämikielâlii puhelin- tâi káiduspalvâlusân tâi vuolgâtmáin šleđgâpoostâ čujottâsân saame@kela.fi. Ravvuuh vuosâkirje tiiláámân láá meid jyehi uđđâ enijpakkeet siste.

Sij, kiäh láá finnim enijpakkeet iivij 2020 já 2021 ääigi, pyehtih tiiláđ sämikielâlii vuosâkirje spiekâstâslávt meid maajeeldkietân. Tiilám ohtâvuođâst tärhistep, ete peerâ lii finnim miärádâs enijtorjust já lii valjim enijpakkeet ruđâlii torjuu sajan. Enijtorjuu puáhtá mieđettiđ sijjân, kiäh ääsih Suomâst fastâ. Toos lii vuoigâdvuotâ meid, jis párnáá enni lii puáttám paargon Suomân nube EU- tâi Eta-enâmist teikâ Sveitsist tâi sun lii Suomân paargon puáttee ulmuu perruujeessân. Talle sun kalga lasseen kuullâđ Suomâ sosiaaltoorvon.

Sämikielâliih vuosâkirjeh tuárjuh meid kielâiäláskittem

Jieijâskielâlâš vuosâkirje viestâd sämikielâláid vaanhimáid, ete enijpakkeet lii meid sii várás. Kukkâsij luuhâm oovtâst puáhtá oovtâst orroom tobdo lohhee já párnáá kooskân. Ohtsij sierâ- já luuhâmpuudâi vievâst sämikielâ kiävtust puátá párnáá eellim luándulâš uási jo aalgâ rääjist. Vuosâkirjeh pyehtih návt tuárjuđ meid uhkevuálásij sämikielâi iäláskittem.

Ilo riškáttâl! -vuosâkirje kulá Sanoma Pro Oppi & ilo -pyevtittâsrááiđun, mii tuárju párnái tiäđui já tááiđui ovdánem. Ilo riškáttâl! -vuosâkirje lii čáállám Sirpa Sironen-Hänninen, kote lii párnáitivtâsteijee, párnáitipšoo já škuávlejum mainâsruvvimstivrejeijee. Vuosâkirje lii uáivildum 0–2-ihásáid párnáid.

Vuosâkirje sämikielâliih riäntuseh láá pyevtittum oovtâstpargoost Sanoma Pro kuástideijein. Vuosâkirje tavesämikielâlii jurgâlusâst västid sämikielâ emeritusprofessor Pekka Sammallahti. Anarâškielâlii jurgâlus lii ráhtám kielâtiettee, toimâtteijee já čällee Petter Morottaja. Nuorttâlâškielâlii jurgâlus lii ráhtám jurgâleijee Hilkka Fofonoff.

Vuosâkirje lii lamaš syemmilii enijpakettist ive 1985 rääjist.

Luuvâ lase