Kelan lääkemääräyspalaute uudistuu – uusi raportti nyt käytössäsi

Uudistunut lääkemääräyspalauteraportti sisältää monipuolisia tietoja lääketoimitusten määrääjistä, saajista ja kustannuksista.

Kelan lääkemääräyspalauteraportteja uudistetaan parhaillaan, ja ensimmäinen uudistettu raportti on julkaistu Kelasto-tilastotietokannassa. Raportilla esitetään monipuolisesti tietoja sairausvakuutuksesta korvattavien lääketoimitusten määrääjistä, saajista ja kustannuksista.

– Aiemmin vastaavat tiedot on pitänyt poimia viideltä eri raportilta, sanoo raportin määrittelystä vastannut tilastoasiantuntija Päivi Rastas Kelan analytiikkayksiköstä.

Lääketoimituksia voi tarkastella erikoisalan mukaan

Raportilla voi tarkastella lääketoimituksia lääkärin tai hammaslääkärin erikoisalan mukaan. Vaihtoehtona on tarkastella kaikkia lääkkeen määrääjiä, vain erikoistuneita tai vain erikoistumattomia lääkäreitä. Määrääjien lukumäärä tarkoittaa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä, joiden määräämiä lääkkeitä on toimitettu apteekista valittuna tilastojaksona.

Lääketoimitus tarkoittaa apteekista yhdellä kertaa toimitettua tietyn lääkevalmisteen erää. Kaikkia korvattavia lääketoimituksia voi tarkastella haluamallaan ATC-luokitustasolla, mikä ei aiemmin ollut mahdollista.

Lääketoimitusten ja määrääjien lukumäärän lisäksi raportilla on muitakin mittalukuja. Saajien lukumäärä kertoo lääkkeitä ostaneiden henkilöiden lukumäärän. Saajia voi tarkastella sukupuolen ja iän mukaan. Lisäksi voi tarkastella kustannuksia.

– Tarkastelun laajuudeksi voi valita koko maan tai haluamansa sairaanhoitopiirit ja tarkasteluajanjaksoksi vuoden tai vuosineljänneksen. Raportin tiedot alkavat vuodesta 2020, Rastas sanoo.

Kehitystyö jatkuu

Kelan lääkemääräyspalaute koostuu kolmesta osasta: nyt julkaistusta julkisesta Kelasto-raportista, lääkäreiden henkilökohtaisesta Kelasto-raportista ja lääkäreille lähetettävästä kirjeestä, jonka aihe ja otos vaihtuvat vuosittain.

–  Lääkemääräyspalauteraporttien kokonaisuuden kehittäminen jatkuu. Keväällä 2022 on julkaisuvuorossa lääkäreille tarkoitettu henkilökohtainen, kirjautumista vaativa raportti. Sen kehittämisessä hyödynnetään palvelumuotoilua, ja työhön osallistuu myös Aalto-yliopiston Aalto Thesis -projektin maisteriopiskelijoita, Rastas kertoo.

– Ajatuksena on saada tulevaisuudessa perheeseen neljäskin jäsen: avoin data, Rastas sanoo.

Tiedotetta muokattu 16.12.2021. Tiedotteeseen on lisätty linkki raporttiin Korvattavat lääketoimitukset lääkkeen määräajan mukaan 2020.

Lue lisää