Koronavirusriski ei oikeuta erityisäitiys- tai erityisraskausrahaan 1.8.2022 alkaen

Koronavirusta ei enää pidetä työhön liittyvänä vaaratekijänä, jonka perusteella raskaana oleva työntekijä olisi oikeutettu erityisraskausrahaan. Uusi linjaus tulee voimaan 1.8.2022 ja koskee kaikkia ammatteja.

Koronavirusta ei enää pidetä erityisesti tiettyihin ammatteihin tai työtehtäviin liittyvänä työperäisenä riskinä raskaana oleville, koska riski koronavirustartunnan saamiselle on olemassa myös työpaikan ulkopuolella. Tästä syystä sen perusteella ei elokuun alusta alkaen myönnetä erityisraskausrahaa.

Uusi linjaus perustuu muun muassa Työterveyslaitoksen asiantuntijalausuntoon. Muutos ei vaikuta koronaviruksen perusteella aiemmin myönnettyihin erityisäitiysrahakausiin.

Takautuvasti haettavat erityisäitiysrahat voidaan myöntää 31.7.2022 saakka.

Lue lisää: