Pikaopas yleiseen asumistukeen

Jos olet pienituloinen ja tulosi eivät riitä asumiskustannustesi kattamiseen, sinulla voi olla oikeus asumistukeen. Asumistuen muoto riippuu elämäntilanteestasi. Pikaopas neuvoo sinua asumistuen hakemisessa.

Asumistuen eri muodot

 

Mikä tukimuoto sopii sinulle?

Kela tukee asumista eri tavoin. Voit saada yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumistukea, sotilasavustuksen asumisavustusta tai opintotuen asumislisää. Tarkista, mikä on sinulle oikea asumisen tuen muoto.

Lue lisää

Yleinen asumistuki

 

Keitä kuuluu ruokakuntaasi?

Kela maksaa asumistuen yhteisesti koko ruokakunnalle. Yleensä kaikki samassa asunnossa asuvat kuuluvat samaan ruokakuntaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien asukkaiden tulot vaikuttavat asumistuen määrään. Alle 18-vuotiaan tulot vaikuttavat vain, jos hän hakee tukea yksin tai puolisonsa kanssa.

Lue lisää
 

Bruttotulot vaikuttavat

Asumistuen määrään vaikuttavat ruokakunnan bruttotulot. Bruttotulot tarkoittavat tuloja, joista ei ole vielä vähennetty veroja. Tulot lasketaan joko jatkuvina tuloina tai keskiarvotuloina. Palkka- ja yrittäjätuloista tehdään 300 euron ansiotulovähennys. Se tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa huomioidaan todellista tuloa pienempi tulo.

Lue lisää
 

Millaisessa asunnossa asut?

Asumistukea voidaan maksaa Suomessa sijaitsevan vakinaisen vuokra-asunnon, asumisoikeusasunnon, osaomistusasunnon tai omistusasunnon asumismenoihin.

Kela korvaa 80 % hyväksyttävistä asumismenoista. Hyväksyttävät asumismenot riippuvat siitä, millaisessa asunnossa tai talossa asut.

Lue lisää
 

Arvioi tuen määrä laskurilla

Laskurilla voit arvioida, onko sinulla oikeus asumistukeen ja paljonko voit sitä saada.

Laskuriin
 

Hae asumistukea

Voit hakea tukea kätevästi verkossa. Asumistukea voi saada takautuvasti vain hakemiskuukautta edeltävän kuukauden ajalta.

Muista liittää hakemukseen tarvittavat liitteet. Näin nopeutat hakemuksen käsittelyä.

Hae etuutta Lue lisää
 

Kela lähettää päätöksen

Asumistukihakemus käsitellään keskimäärin kolmessa viikossa. Jos asumistukea tulee maksettavaksi myös takautuvasti, takautuvat tukierät maksetaan heti. Tuki maksetaan omalle tilillesi tai vuokranantajan tilille.

Lue lisää
 

Ilmoita muutoksista välittömästi

Muutokset tuloissa tai elämäntilanteessa voivat vaikuttaa asumistuen määrään. Muista ilmoittaa muutoksista Kelaan.

Lue lisää
 

Vuositarkistus

Asumistuki tarkistetaan vähintään kerran vuodessa. Kela lähettää sinulle kirjeen asumistuen vuositarkistuksesta. Voit tehdä vuositarkistushakemuksen joko verkossa tai lomakkeella. Jos et hae vuositarkistusta ajoissa, asumistuki lakkautetaan.

Lue lisää

Eläkkeensaajan asumistuki

 

Pienituloinen eläkeläinen

Jos olet eläkeläinen ja tulosi ovat pienet, voit olla oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen tai yleiseen asumistukeen.

Hae etuutta Lue lisää

Asumistuki opiskelijalle

 

Opiskelijan tuet asumiseen

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin. Asumistuen saaminen ei siis edellytä opiskelua, mutta opintoraha huomioidaan tulona.

Ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat ja esimerkiksi kansanopistoissa asuvat ja opiskelevat saavat opintotuen asumislisää.

 

Vaikuttavatko kämppäkaverin tulot asumistukeeni?

Jos vuokraat asunnon yhdessä toisen henkilön kanssa ja teillä on yhteinen vuokrasopimus, myös asumistuki on yhteinen. Tällöin molempien tulot vaikuttavat asumistuen määrään.

Kämppäkavereiden kannattaa varautua selvittämään asumisjärjestelynsä. Yleensä Kela katsoo kahdestaan samassa asunnossa asuvien olevan avoliitossa, ja avopuolisot kuuluvat aina samaan ruokakuntaan vuokrasopimuksesta riippumatta.

Lue lisää

Sotilasavustuksen asumisavustus

 

Asumisavustusta palveluksessa olevalle

Jos aloitat palveluksen ja haet asumisavustusta, se voidaan myöntää sinulle vain, jos olet jo asunut itsenäisesti noin 3 kuukauden ajan ennen palvelusta.

Lue lisää