Kansaneläkkeen lajit

Kansaneläke voi olla joko työkyvyttömyyseläkettä tai vanhuuseläkettä. Terveydentilasi ja syntymävuotesi vaikuttavat kansaneläkkeen maksamiseen.

 • Kansaneläke = työkyvyttömyyseläke 16–64-vuotiaalle:
  • Alle 20-vuotiaalle nuoren kuntoutusraha on eläkkeeseen nähden ensisijainen.
  • Kuntoutustuki edeltää usein varsinaista työkyvyttömyyseläkettä. Se on määräaikainen työkyvyttömyyseläke.
    
 • Kansaneläke = vanhuuseläke pitkäaikaistyöttömälle, joka on syntynyt ennen vuotta 1958
   
 • Kansaneläke =  varhennettu vanhuuseläke:
  • 63 vuotta täyttäneelle, joka on syntynyt ennen vuotta 1958
  • 64 vuotta täyttäneelle, joka on syntynyt vuosina 1958–1961
  • Vuonna 1962 ja sen jälkeen syntyneillä ei enää ole mahdollisuutta varhennettuun vanhuuseläkkeeseen.
    
 • Kansaneläke = vanhuuseläke:
  • 65 vuotta täyttäneelle, joka on syntynyt vuonna 1964 tai sitä ennen
  • Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneillä vanhuuseläke on sidottu työeläkelaissa määriteltyyn oman ikäluokan vanhuuseläkeikään.

Kela maksaa kansaneläkettä

Jos työeläkkeesi on pieni tai sitä et saa ollenkaan, voit saada kansaneläkettä.

Voit saada Kelasta kansaneläkettä, kun kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja täytät seuraavat ehdot:

 • Olet asunut Suomessa vähintään 3 vuotta sen jälkeen, kun olet täyttänyt 16 vuotta.
 • Muut eläkkeesi ja korvauksesi jäävät alle kansaneläkkeen tulorajan.

Voit hakea kansaneläkettä, jos muut eläkkeesi ja korvauksesi eivät ylitä kansaneläkkeen tulorajaa. Sen sijaan muut tulot ja omaisuus eivät vaikuta vanhuuseläkkeenä maksettavaan kansaneläkkeeseen. Myöskään puolison tuloilla ei ole vaikutusta. Omat tulosi vaikuttavat kuitenkin työkyvyttömyyseläkkeenä saatuun kansaneläkkeeseen.

Sinulla saattaa olla oikeus kansaneläkkeeseen Suomesta, vaikka asut pysyvästi ulkomailla.

Lue lisää