Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillisen kuntoutusselvityksen kohderyhmään kuuluvat työikäiset nuoret ja aikuiset.

Ammatillinen kuntoutusselvitys voi sopia sinulle, jos työ- tai opiskelukykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi ja tarvitset tukea kuntoutuksen mahdollisuuksien ja kokonaistilanteesi selvittämisessä.

Huomaa!

Ammatillista kuntoutusselvitystä voit hakea myös ilman todettua sairautta, jos olet 16-29- vuotias ja toimintakykysi on olennaisesti heikentynyt. Lue lisää nuoren ammatillisesta kuntoutuksesta.

Moniammatillisen työryhmän tuella tunnistat ja arvioit työ- tai opiskelukykyysi tai toimintakykyysi vaikuttavia tekijöitä. Yksilöllisissä keskusteluissa saat tukea ammatillisen kuntoutussuunnitelman laatimiseen. Suunnitelma auttaa sinua suuntaamaan työelämään tai jatkamaan siellä. Saat tarvittaessa tukea myös lääkinnällisen kuntoutuksen mahdollisuuksien selvittämiseen.

Kuntoutus toteutetaan palveluntuottajan kuntoutustiloissa mahdollisimman lähellä kotiasi. Kuntoutus kestää enintään 12 kuntoutuspäivää ja 1–3 seurantapäivää. Kuntoutuksen pituus sovitetaan yksilöllisen kuntoutustavoitteesi mukaan. Osa kuntoutuksesta voi toteutua etäkuntoutuspäivinä.

Saat lisätietoa ammatillisen kuntoutusselvityksen palveluntuottajista kuntoutuksen palveluntuottajien haun avulla.

Ammatillinen kuntoutusselvitys on sinulle maksuton.

Kuntoutuksen ajalta sinulla saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan. Kela korvaa myös kuntoutukseen tehtyjä matkoja.

Näin haet

Olisiko ammatillisesta kuntoutusselvityksestä apua? Hae kuntoutukseen.