Tilaston kuvaus: Tilasto opintotuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto opintotuesta

Tilasto opintotuesta kuvaa sitä, miten yhteiskunta tukee opiskelunaikaista toimeentuloa. Tilasto tarjoaa eri näkökulmista tietoja opintotuen saajista ja maksetuista euromääristä. Siinä esitetään myös korkeakouluopiskelijoiden ateriatukea, opintolainoja, opintolainan korkoavustusta, opintolainahyvitystä, opintolainavähennystä ja aikuiskoulutustuen lainatakausta koskevia tietoja.

Tietosisältö

Opintotuen saajat ja maksetut opintotuet, keskimääräinen opintotuki, maksetut ateriatuet ja tuettujen aterioiden lukumäärä, opintolainan korkoavustuksen saajat ja maksetut avustukset, käytetyt opintotukikuukaudet, Kelan myöntämät opintolainan valtiontakaukset, opintolainakanta, opintovelalliset, opintolainaa nostaneet henkilöt, opintolainavähennyksen saajat ja myönnetyt opintolainahyvitykset sekä opintolainahyvityksen saajat ja maksetut opintolainahyvitykset.

Käytetyt luokitukset

Oppilaitosaste ja koulutusaste sekä yleiset alueluokitukset ja demografiset luokitukset.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto tehdään henkilöpohjaisista aineistoista, jotka muodostetaan opintoetuuksien käsittelyjärjestelmien tietokannoista.

Päivitystiheys

Opintotukitilastoja julkaistaan kuukausittain, kalenterivuosittain ja lukuvuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tilastot ovat pääsääntöisesti saatavilla tilastotietokanta Kelastossa neljän viikon kuluessa tilastointijakson päättymisestä. Opintolainatilastot valmistuvat tilastointijaksoa seuraavan lukukauden aikana. Kelan opintoetuustilasto julkaistaan tilastovuotta seuraavan lukuvuoden puoliväliin mennessä. Tarkemmat julkistamisajankohdat selviävät julkistamiskalenterista.

Aikasarja

Keskeiset tilastoyksiköt ovat pääosin vertailukelpoisia lukuvuodesta 1977/1978 lähtien.

Lukuvuodesta 2000/2001 alkaen opintotuen saajiksi on tilastoitu ne henkilöt, joille Kela on tilastointijakson aikana maksanut säännöllistä tai takautuvaa opintotukea tai joilla on ollut voimassa opintolainan valtiontakaus. Lukuvuosina 1997/1998–1999/2000 saajiksi tilastoitiin myös tilastointijakson aikana opintotukea palauttaneet henkilöt.

1.8.2011 alkaen opintolainan valtiontakaus on myönnetty opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle ilman erillistä hakemusta.

Lainatiedot tilastoitiin vuoteen 2011 ja lukuvuoteen 2011/2012 asti koronmaksukausittain. Koronmaksukausittaisten tietojen lisäksi pankit toimittavat Kelaan kunkin vuoden ja lukuvuoden lopun tiedot opintolainoista. Lukuvuoden 2012/2013 opintoetuustilastosta alkaen opintolainat on tilastoitu vuoden lopun ja lukuvuoden lopun lainatietojen mukaan.

Maksettuihin opintorahoihin on sisältynyt 1.1.2018 alkaen huoltajakorotus ja 1.8.2020 alkaen oppimateriaalilisä. Oppimateriaalilisän voi saada myös ilman varsinaista opintorahaa.

Asiasanat

Tilastot, opintoetuudet, opiskelijat, opintotuki, opintolainat, korkoavustus, opintolainavähennys, opintolainahyvitys, ateriatuki.