Käsitteet: Tilasto perustoimeentulotuesta

Tilastoyksiköt

Kelan maksaman perustoimeentulotuen menot

Kelan maksamat perustoimeentulotuen menot vastaavat Kelan kirjanpidon mukaisia perustoimeentulotuen etuusmenoja.

Perustoimeentulotuen saajakotitaloudet

Perustoimeentulotuen saajakotitalouksiin tilastoidaan kotitaloudet, joille on tilastointikuukauden aikana maksettu nollaa suurempi maksu. Kotitalous on muodostettu toimeentulotukilain mukaisesti eli siihen kuuluvat kotitalouden hakija, hakijan puoliso ja samassa asunnossa asuvat alaikäiset lapset. Kotitalous tilastoidaan eri ajankohtien tilastoissa samaksi kotitaloudeksi, kun kotitalouden hakija ja puoliso ovat niissä samoja henkilöitä.

Perustoimeentulotuen saajat

Perustoimeentulotuen saajiin tilastoidaan saajakotitalouksien henkilöt.

Tilastoluokitukset

Alue

Perustoimeentulotuen tilastoja koskevan aluejaottelun tilastointiperusteena on kotitalouden pääasiallinen oleskelukunta.

Kotitaloustyyppi

Kotitaloustyyppi päätellään kotitalouden jäsenten tietojen perusteella. Yksin asuvaksi tilastoidaan, jos henkilö on hakenut yksin perustoimeentulotukea eikä hänen kanssa asu muita henkilöitä. Muihin yhden hengen kotitalouksiin tilastoidaan yksin tukea hakevat, jotka eivät asu yksin. Kotitalous tilastoidaan lapsiperheeksi, jos siihen kuuluu henkilöitä, joiden etuudensaajarooliksi on kirjattu lapsi. Lapsettomiin pareihin tilastoidaan kotitaloudet, joissa on hakija ja tämän puoliso mutta ei lapsia.

Tulonlähteet

Perustoimeentulotuen ratkaisun yhteydessä kotitalouden jäsenille kirjataan tulonlähteiden tiedot kullekin haetulle tukikuukaudelle. Etuustulot kirjataan Kelan etuusluokituksen mukaisesti ja muut tulot THL:n luokituksen Sosiaalihuolto – Asiakkaan tulon laji mukaisesti.

Pääasiallinen toiminta

Kullekin perustoimeentulotuen saajalle tilastoidaan pääasiallinen toiminta Tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti. Tieto päätellään pääosin henkilön tulonlähteiden mukaan.