Tilaston kuvaus: Tilasto perustoimeentulotuesta

Tuottaja: Kela

Tilaston kotisivu: Tilasto perustoimeentulotuesta

Tilasto perustoimeentulotuesta kuvaa Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sekä tukea saaneita henkilöitä ja kotitalouksia. Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto.

Tietosisältö

Tuen saajat, tukea saaneet kotitaloudet ja maksetut tuet. Kelan kuntiin lähettämät toimeentulotuen hakemukset ja palvelutarveilmoitukset.

Käytetyt luokitukset

Yleiset demografiset ja alueluokitukset. Maksetun tuen rahoituslaji ja tuen laskennallinen kohdistuminen eri menolajeihin. Kotitaloustyyppi ja kotitalouden saamien tulojen tulolajit. Saajan rooli kotitaloudessa (hakija, puoliso, lapsi) ja pääasiallinen toiminta.

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilasto perustoimeentulotuesta tehdään henkilöpohjaisista aineistoista, jotka muodostetaan perustoimeentulotuen käsittelyn ja maksamisen yhteydessä syntyvistä etuustietokannoista.

Päivitystiheys

Kela julkaisee perustoimeentulotuen tilastoja kuukausittain ja kalenterivuosittain tammikuun 2017 tiedoista alkaen.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Kuukausitilasto julkaistaan tilastotietokanta Kelastossa tilastokuukautta seuraavan kuukauden 8. päivä ja vuositilasto tilastovuotta seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä.

Aikasarja

Kela on voinut maksaa perustoimeentulotukea vuodesta 2017 alkaen. Tätä ennen kunnat maksoivat kaikki toimeentulotuen eri muodot. Siirtymävaiheessa kunta oli voinut tehdä vuoden 2016 puolella asiakkailleen päätöksiä perustoimeentulotuesta enintään maaliskuuhun 2017 saakka. Tästä syystä vuoden 2017 tammi-maaliskuun tilastot eivät ole vertailukelpoisia aiempien tai myöhempien tilastojen kanssa.

Kelan tilastot kattavat vain Manner-Suomen perustoimeentulotuen. Valtakunnallisia tilastoja toimeentulotuesta tuottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). 

Asiasanat

Tilastot, perustoimeentulotuki, toimeentulotuki.