Tilasto työterveyshuollosta

Tuorein julkistus 13.6.2022:

Vuonna 2020 Kelan työnantajille työterveyshuollosta maksamat korvaukset olivat 371 miljoonaa euroa, mikä oli 1,1 % enemmän kuin vuonna 2019.

Keskimääräiset kustannukset olivat työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 453 euroa ja korvaukset 191 euroa. Työpaikan koko vaikuttaa työterveyshuollon keskimääräisiin kustannuksiin: pienissä tulosyksiköissä keskimääräiset kustannukset ovat pienemmät kuin suurissa tulosyksiköissä.  Kelan työterveyshuoltotilasto 2020 (helda.helsinki.fi).

Viivakuvio työterveyshuollon kustannuksista työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti työpaikan suuruuden mukaan 2010–2020. Kuvion sisältö on kuvattu tekstissä.

Työterveyshuoltotilastoja sisältävät tuotteet

Tilastojulkaisut

Tilastotietokanta Kelasto

Linkistä avautuu tietokannan dynaaminen raportti, jota käyttäjä voi muokata.
Kelaston raporttien käyttöohje.

Yhteystiedot

Tuomas Sarparanta
Aino Wegelius
tilastot@kela.fi