Tutkimuksen yhteystiedot

Kelan tutkimus tuottaa ja tulkitsee tietoa Suomen sosiaaliturvasta ja sen toimivuudesta.

Tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola, tutkimusprofessori

Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki
PL 450, 00056 Kela (postiosoite)
020 634 11, faksi 020 634 1700
tutkimus@kela.fi

Tutkijoiden yhteystiedot

 • Aaltonen, Katri, erikoistutkija, virkavapaalla
  Tutkimusalat: lääkepolitiikka, järjestelmätutkimus, rekisteritutkimus, kyselytutkimus, vertaileva tutkimus
 • Ahlstedt, Jaana, julkaisusihteeri puhelin 020 634 1626
  Tutkimusalat: julkaisutoimitus
 • Ahomäki, Iiro, tutkija, puhelin 050 467 8795
  Tutkimusalat: taloustiede, terveystaloustiede, rekisteritutkimus
 • Airaksinen, Kirsi, ryhmäpäällikkö, puhelin 020 634 1251
  Tutkimusalat: kehittäminen, tutkimuksen hallintapalvelut, TKI-hankkeet ja tutkijapalvelut, kestävä kehitys, fasilitointi ja valmentava johtaminen
 • Blomgren, Jenni, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1893
  Tutkimusalat: sairaanhoitokorvaukset, sairauspäivärahat, työkyvyttömyyseläkkeet, hyvinvointi- ja terveyserot, sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus
 • Bogdanoff, Piia, erikoissuunnittelija, puhelin 020 634 1481
  Tutkimusalat: henkilöstötutkimus, kehittäminen
 • Heinijoki, Hennariikka, tutkija, puhelin 020 635 2053
  Tutkimusalat: kuntoutus, toimintaterapia, implementaatiotutkimus, etäkuntoutus
 • Heino, Pekka, erikoistutkija, puhelin 020 634 2875
  Tutkimusalat: lääkerekisteritutkimus,lääkesimulointi,sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus
 • Heinonen, Hanna-Mari, tutkija, puhelin 020 634 0622
  Tutkimusalat: sosiaalipolitiikka, sosiaaliturvan poliittishallinnollinen ohjaus ja toimeenpano, perustoimeentulotuki, perhetutkimus
 • Helne, Tuula, johtava tutkija, puhelin 020 634 1582
  Tutkimusalat: kestävä kehitys, kestävä hyvinvointi, sosiaalipolitiikka ja ekologiset kysymykset hyvinvointiteoriat, nuoriso
 • Hujanen, Timo, erikoistutkija, puhelin 020 634 1931
  Tutkimusalat: terveystalous, työterveyshuolto, terveydenhuollon rahoitus, kustannukset vaikuttavuus
 • Hyvärinen, Tarja, vastaava julkaisutoimittaja, puhelin 020 634 1955
  Tutkimusalat: tutkimusjulkaisuprosessi,refereekäytäntö, kielenhuolto (suomi)
 • Iso-Koivisto, Pekko, tutkija, puhelin 050 563 1029
  Tutkimusalat: sosiologia, monimenetelmällinen tutkimus, laadullinen tutkimus
 • Jauhiainen, Signe, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1958
  Tutkimusalat: asumistuki, toimeentulotuki, maahanmuuttajien sosiaaliturva, työmarkkinat, eläketurva, julkinen talous
 • Kainu, Markus, erikoistutkija
  Tutkimusalat: tutkimuksen ohjelmistokehitys ja tieteellinen laskenta, paikkatieto ja sosiaaliturvan alueelliset erot, avoin data ja avoin tiede, henkilöstötutkimus
 • Karhula, Maarit, tutkija, puhelin
  Tutkimusalat: kuntoutus, toimintaterapia, monimenetelmällisyys, arviointi- ja implementaatiotutkimus, toimintakyky
 • Kari, Heini, erikoistutkija, puhelin 020 634 1922
  Tutkimusalat: lääkkeiden määräämisen ja käytön rekisteritutkimus, lääkkeiden elinkaaritutkimus, Kanta-palvelujen tutkimus (erityisesti Resepti-palveluun liittyvä tutkimus), lääkekorvausjärjestelmä, terveystaloudellinen arviointi, iäkkäiden lääkehoito
 • Karinkanta, Saija, erikoistutkija, puhelin 020 634 0212
  Tutkimusalat: kuntoutus, toimintakyky, kuntoutuksen vaikuttavuus
 • Kilkki, Mia, tutkija, puhelin 020 635 1097
  Tutkimusalat: kuntoutus, toimintakyky, fysioterapia, monimenetelmällinen tutkimus
 • Kinnunen, Anu, tutkija, puhelin
  Tutkimusalat:
 • Korpela, Tuija, tutkija, puhelin 020 634 1945
  Tutkimusalat: perustoimeentulotuki, perusturva, sosiaalipolitiikka, sosiaaliturvajärjestelmä, rekisteritutkimus
 • Koskenvuo, Karoliina, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1355
  Tutkimusalat: kuntoutus, työkyvyttömyys, epidemiologia, eläketurva, kansanterveystiede
 • Koskinen, Hanna, ryhmäpäällikkö, puhelin 020 634 1902
  Tutkimusalat: lääkekorvausjärjestelmä, terveystaloustiede, lääkekustannukset, rekisteritutkimus lääkkeiden hinnat, lääketalous
 • Kurko, Terhi, erikoistutkija, puhelin 020 634 0726
  Tutkimusalat: lääkkeiden käyttö, lääkekorvausjärjestelmä, sosiaalifarmasia
 • Kuusisto, Satu, tutkija, puhelin 020 634 1987 
  Tutkimusalat: terveystaloustiede, lääkkeiden taloudellinen arviointi, rekisteritutkimus
 • Laatu, Markku, erikoistutkija, puhelin 050 576 8928
  Tutkimusalat: sosiaaliturvan toimeenpano, asiakkaiden kohtaaminen, etnisten vähemmistöjen ja sosiaaliturvajärjestelmän suhteet, sosiaalipolitiikka, toimeentulotuki
 • Luoto, Riitta, ryhmäpäällikkö, ylilääkäri, puhelin 020 634 0529
  Tutkimusalat: työterveyshuolto, epidemiologia, kansanterveystiede, vakuutuslääketiede, terveydenhuolto, lean-johtaminen
 • Mattila, Hannu, erikoistutkija, puhelin 020 634 1956
  Tutkimusalat: asiakastutkimus
 • Miettinen, Anneli, erikoistutkija, puhelin 020 634 4129
  Tutkimusalat: perhepolitiikka ja lapsiperheiden etuudet,sukupuolten tasa-arvo ja perheiden hyvinvointi, työn ja perheen yhteensovittamisen kysymykset,perhe-etuuksia koskeva rekisteritutkimus
 • Miettinen, Sari, erikoistutkija, puhelin 020 634 1991
  Tutkimusalat: kuntoutusjärjestelmä, kuntoutuspolitiikka, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä, asiakasprosessit ja palveluihin ohjautuminen, laadullinen tutkimus
 • Mikkola, Hennamari, tutkimusyksikön päällikkö, puhelin 020 634 1890
  Tutkimusalat: sosiaaliturvan rahoitus, sosiaali - ja terveyshuollon järjestelmä
 • Norlamo, Emilia, kielenhuoltaja, puhelin 020 634 1548
  Tutkimusalat: kielenhuolto, englanti
 • Nuojua, Johanna, tutkija, puhelin 020 634 0494
  Tutkimusalat: kuntoutus, fysioterapia, etäkuntoutuksen vaikuttavuus, osallistuva suunnittelu, vakuuttavat verkko- ja mobiilipalvelut
 • Nurminen, Mikko, tutkija, puhelin 020 634 1208
  Tutkimusalat: terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus
 • Nurminen, Tuomas, tutkija, puhelin 050 441 1217
  Tutkimusalat: taloustiede, rekisteritutkimus, julkinen talous, käyttäytymistaloustiede, kokeellinen talaoustiede
 • Näsi, Ella, tutkija, puhelin 020 634 1762
  Tutkimusalat: laadullinen tutkimus, työkyky, kansanterveystiede, äitiyspakkaus, global health yhteisöviestintä, lasten ja nuorten hyvinvointi
 • Paavonen, Anna-Marie, tutkija, puhelin 050 435 2787
  Tutkimusalat: laadullinen tutkimus, kuntoutus, sosiaalipsykologia, monimenetelmällinen tutkimus
 • Palanne, Aliisa, tutkija, puhelin
  Tutkimusalat: sosiaalipsykologia, määrällinen tutkimus
 • Pappila, Jyrki, tietoasiantuntija, puhelin 020 634 1565
  Tutkimusalat: tiedonhaun menetelmät, sisällönkuvauksen menetelmät
 • Partanen, Tuija, tutkija puhelin 020 634 1944
  Tutkimusalat: etäkuntoutus, kuntoutus, terapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, toimintaterapia, toimintakyvyn arviointi, laadullinen ja monimenetelmällinen tutkimus
 • Perhoniemi, Riku, tutkija, puhelin 020 634 2156
  Tutkimusalat: työkyky, työkyvyttömyyseläke, työhyvinvointi
 • Pitkänen, Visa, tutkija, puhelin 020 634 1263
  Tutkimusalat: terveystaloustiede, taloustiede, rekisteritutkimus
 • Puurtinen, Pauliina, tutkija, puhelin 050 552 2449
  Tutkimusalat: vammaisetuudet
 • Rinne, Hanna, tutkija, puhelin 020 635 0043 
  Tutkimusalat: rekisteritutkimus, väestöryhmittäiset terveyserot
 • Roponen, Petri, tutkija, puhelin 020 634 1363
  Tutkimusalat: tiedonhallinta, yhteentoimivuus, digitalisaatio
 • Ruuskanen, Anna-Maria, tutkija, puhelin 050 596 9472
  Tutkimusalat: terveystaloustiede
 • Räsänen, Tapio, tutkija, puhelin 020 634 1789
  Tutkimusalat: mikrosimulaatio, työn taloustiede, perhetutkimus, rekisteritutkimus
 • Rättö, Hanna, erikoistutkija, puhelin 020 634 1980
  Tutkimusalat: lääkekorvausjärjestelmä, sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritutkimus
 • Saarikallio-Torp, Miia, erikoistutkija, puhelin 020 634 1968
  Tutkimusalat: perhevapaisiin liittyvä tutkimus, isyysvapaa, vanhempainvapaa, kotihoidon tuki, perhetutkimus, rekisteri- ja kyselytutkimus
 • Saastamoinen, Leena, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1972
  Tutkimusalat: lääkkeiden käyttö, lääkekustannukset, lääkekorvaukset, rationaalinen lääkehoito
 • Sakslin, Maija, vastaava tutkija, virkavapaalla
  Tutkimusalat: sosiaaliset oikeudet ja ihmisoikeudet, sosiaalioikeus ja sosiaalivakuutusoikeus, eurooppaoikeus, valtiosääntöoikeus
 • Sarnola, Kati, erikoistutkija, puhelin 020 635 7885
  Tutkimusalat: terveystaloustiede, kustannukset, rationaalinen lääkehoito, lääkkeiden saatavuus terveyspolitiikka
 • Seppänen-Järvelä, Riitta, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1908
  Tutkimusalat: kuntoutus, arviointi- ja implementaatiotutkimus, monimenetelmällisyys,
  laadulliset tutkimusmenetelmät
 • Sihvonen, Ella, erikoistutkija, puhelin 050 448 0034
  Tutkimusalat: laadullinen tutkimus, sosiologia, nuorisotutkimus, perhetutkimus, yhteiskuntatieteet
 • Simanainen, Miska, tutkija, puhelin 020 634 0527
  Tutkimusalat: sosiaaliturva ja verotus, rekisteritutkimus, mikrosimulaatiotutkimus, kenttäkokeet
 • Sirppiniemi, Ringa, julkaisutoimittaja, puhelin 020 634 1957
  Tutkimusalat: tutkimusjulkaisujen toimittaminen, tutkimusjulkaisujen saavutettavuus, tiedon visualisointi, taitto, sähköinen julkaiseminen, tiedejulkaisupolitiikka, tiedejulkaisemisen sidosryhmät
 • Soininen, Seita, suunnittelija, puhelin 020 634 1509 
  Tutkimusalat: kehittäminen, kehittämishankkeet, laadullinen tutkimus, tutkimuksen tukipalvelut
 • Soppi, Aarni, tutkija, virkavapaalla
  Tutkimusalat:
 • Talka, Reeta, erikoistutkija
  Tutkimusalat: lääkekustannukset, lääkekorvaukset, farmakologia, neurotiede, prekliininen lääketutkimus, terveystaloustiede
 • Teittinen, Antti, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1585
  Tutkimusalat: sosiologia, yhteiskuntatieteellinen vammaistutkimus, asiakastutkimus, hyvinvointitutkimus
 • Tillman, Päivi, erikoistutkija, virkavapaalla
  Tutkimusalat: rekisteritutkimus, omaishoito, sairausvakuutus, matkakorvaus
 • Tuomisto, Sonja, tutkija, puhelin 050 343 8745
  Tutkimusalat: kuntoutus, hoitotiede
 • Tuovinen, Anna-Kaisa, tutkija, puhelin 020 634 1960
  Tutkimusalat: sosiaali- ja terveysoikeus, hallinto-oikeus
 • Tuuliainen, Anna, tietoasiantuntija, puhelin
  Tutkimusalat: kirjastopalvelut, tietopalvelut, tiedon tallennus ja haku
 • Ukkola, Ismo, tutkija, puhelin 020 634 1713
  Tutkimusalat: laadullinen tutkimus, kuntoutus, sosiologia, monimenetelmällinen tutkimus
 • Veilahti, Antti, tutkimuspäällikkö, puhelin 020 634 1277, virkavapaalla
  Tutkimusalat: sosiologia, mielenterveys, taloussosiologia, tieteentutkimus, sosiaaliteoria
 • Vesander, Anja, suunnittelun asiantuntija, puhelin 020 635 5728
  Tutkimusalat: kehittäminen, kehittämishankkeet, yksikön taloushallinto
 • Österbacka Eva, erikoistutkija
  Tutkimusalat: