Kela jatkaa koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamista

Kela on antanut aiemmin tiedotteet koronatilanteesta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamisesta:

Tässä tiedotteessa on lisätietoa koronasta aiheutuvien ylimääräisten kustannusten korvaamisesta.

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) 14 §:n perusteella Kela korvaa kuntoutuspalvelun tuottajalle kuntoutuksesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

Kela jatkaa koronatilanteesta aiheutuvien lisäkorvausten korvaamista. Kela korvaa ylimääräisiä kustannuksia alla listatuista kustannusluokista seuraavilta ajanjaksoilta:

 • asiakkaan yhden hengen huoneessa majoittumisesta aiheutuvat kustannukset (koskee kaikkia kuntoutuspalveluja, joissa on majoitus tai majoitusmahdollisuus)
  • 1.9.2020-31.12.2020
 • suojautuminen ja hygienia
  • 1.10.-31.12.2020
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset (esimerkiksi palveluiden ja asiakkaan kuntoutuksen uudelleen aikatauluttamiseen liittyvä työ sekä sidosryhmäyhteistyö ja tiedottaminen)
  • 1.10.-31.12.2020
  • Erityisjärjestelyjä koskevat kustannukset laskutetaan kertakorvauksena asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä joulukuussa. Kustannus korvataan vain sellaisesta asiakkaasta, josta sitä ei ole aiemmin korvattu. 
  • Jos palveluntuottaja vaihtuu, voi kumpikin palveluntuottaja laskuttaa erityisjärjestelyitä koskevan kustannuksen kerran asiakasta kohden. Syyskuussa maksettava korvaus kuitenkin edellyttää asiakkaan kuntoutusta ajalla 1.6-30.9.2020 ja joulukuussa ajalla 1.10.-31.12.2020.
  • Jos sama palveluntuottaja toteuttaa asiakkaalle useita eri terapiamuotoja, voi palveluntuottaja laskuttaa erityisjärjestelyjä koskevan kustannuksen jokaiselta eri terapiamuodolta kerran asiakasta kohden.

Jos koronatilanne muuttuu aikavälillä 1.9.-31.12.2020 siten, ettei ylimääräisten kustannusten korvaamiseen ole enää perusteita, Kela voi keskeyttää ylimääräisten kustannusten korvaamisen ennen 31.12.2020. Kela ilmoittaa siinä tapauksessa kustannusten korvausten keskeyttämisestä vähintään kuukautta aikaisemmin.

Ota nämä asiat huomioon, kun laskutat ylimääräisiä kustannuksia Kelalta:

 • Ylimääräisiä kustannuksia voi laskuttaa vain, jos asiakkaan kuntoutus tai osa kuntoutuksesta on toteutunut korvausjakson aikana.
 • Kela korvaa kustannusluokkien majoitus, suojautuminen ja hygienia mukaisia ylimääräisiä kustannuksia per käyntikerta/tapaaminen tai per vuorokausi/yöpymisvuorokausi. Erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset maksetaan asiakaskohtaisesti (kuntoutuja) kertakorvauksena joulukuussa.
 • Kela ei korvaa ylimääräisiä kustannuksia niiltä vuorokausilta tai käyntikerroilta/tapaamisilta, jotka ovat toteutuneet etäkuntoutuksena. Jos kuntoutus on toteutunut aikajaksolla 1.9.–31.12.2020 ainoastaan etäkuntoutuksena, erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia ei korvata.
 • Kela korvaa ainoastaan asiakkaasta aiheutuvia (kuntoutuja) ylimääräisiä kustannuksia. Kela ei korvaa kuntoutukseen osallistuneen omaisen tai läheisen ylimääräisiä kustannuksia.
 • Kela ei korvaa erikseen hygieniasta ja suojauksesta, jos asiakas saapuu kuntoutusta edeltävänä päivänä palveluntuottajan tiloihin.

Korvattavien ylimääräisten kustannusten määrä

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat (yksilö- ja ryhmäterapiat)

Fysioterapia, toimintaterapia, allasterapia, ratsastusterapia, puheterapia, musiikkiterapia, kuvataideterapia ja neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

Musiikkiterapiassa korvataan arvonlisäverovelvolliselle palveluntuottajalle ylimääräisten korvausten osalta myös niihin liittyvä arvonlisävero. Arvonlisävero ei sisälly tiedotteessa ilmoitettuihin korvausmääriin, joten palveluntuottaja voi lisätä sen näissä tilanteissa laskuttajan toimesta.

Korvaus maksetaan palveluntuottajan toimitiloissa ja kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista sekä verkostokäynneistä.

Psykoterapia vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena

 • suojautuminen ja hygienia: 2 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

Korvaus maksetaan sekä palveluntuottajan toimitiloissa että kotikäyntinä tehdyistä käyntikerroista sekä verkostokäynnistä.

Harkinnanvarainen neuropsykologinen kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/terapiakäynti
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 18 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

Sairausryhmäkohtaiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus
Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: laitosmuotoiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • majoitus: 45 euroa /asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 13 euroa/asiakas/laitos- tai avovuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/asiantuntijan käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

Harkinnanvarainen kuntoutus: laitosmuotoiset ja avomuotoiset kurssit ja moniammatillinen yksilökuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/laitos- tai avovuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/yksilöllinen tai ryhmämuotoinen käyntikerta, asiantuntijan käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

LAKU-perhekuntoutus

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen
 • suojautuminen ja hygienia: 11 euroa/asiakas/vrk kuntoutusviikonloppuna
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

Oma väylä –kuntoutus

 • suojautuminen ja hygienia: 3 euroa/asiakas/tapaaminen

 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 33 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa kesäkuussa tai kuntoutuskokonaisuuden päättyessä

NUOTTI-valmennus

 • suojautuminen ja hygienia: 3,72 euroa (sis. alv 24 %, 0,72 euroa)/asiakas/käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 49,60 euroa (sis. alv 24 %, 9,60 euroa)/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa

Ammatillinen kuntoutusselvitys, Ammatillinen TAITO-kuntoutuskurssi ja KIILA-kuntoutus (yksilöpalvelu ja kurssipalvelu)

 • majoitus: 45 euroa/asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 6 euroa/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • Taito-kursseissa korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 6 euroa/ käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 40 euroa/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa.
  • Taito-kurssien erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia voi laskuttaa, vaikka korvausajalla olisi toteutunut vain työharjoittelu.

Työllistymistä edistävä ammatillinen kuntoutus (TEAK)

 • majoitus: 49,50 euroa (sis. alv 10%, 4,50 euroa) /asiakas/yöpymisvuorokausi
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakas/vrk
 • suojautuminen ja hygienia: 7,44 euroa (sis. alv 24 %, 1,44 euroa)/asiakkaan tai asiantuntijan käyntikerta
  • Korvausta suojauksesta ja hygieniasta ei makseta muualla kuin palveluntuottajan omissa tiloissa toteutuvan työharjoittelun ajalta. Kun palveluntuottaja tekee työpaikkakäynnin työharjoittelun aikana, korvataan 7,44 euroa (sis. alv 24%, 1,44 euroa)/ käyntikerta
 • erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset: 49,60 euroa (sis. alv 24 %, 9,60 euroa)/asiakas, laskutetaan yhdellä kertaa joulukuussa
 • Erityisjärjestelyistä aiheutuneita kustannuksia voi laskuttaa, vaikka korvausajalla olisi toteutunut vain työharjoittelu.

Kuntoutuspsykoterapia

Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 14.2 §:n mukaan kuntoutuspsykoterapiasta aiheutuneista kustannuksista korvataan kuntoutujalle enintään vahvistetun korvaustason mukainen määrä. Kela korvaa kuntoutuspsykoterapiaa valtioneuvosten asetuksella (Valtioneuvoston asetus kuntoutuspsykoterapian korvaustasosta 10.12.2015/1469) vahvistetun enimmäismäärän mukaan, jonka vuoksi kuntoutuspsykoterapian ylimääräisiä kustannuksia ei voida korvata.

Miten ylimääräiset kustannukset laskutetaan

Laskuta Kelasta edellä esitetyn mukaisesti ylimääräiset kustannukset tavanomaisen asiakaskohtaisen laskutuksen yhteydessä. Lisää tilityksessä asiakaskohtaiselle laskulomakkeelle (KU203, KU201 tai KU205) koronasta aiheutuvat ylimääräiset kustannukset eriteltynä seuraavilla hintalajeilla:

 • Korona, majoitus
 • Korona, suojaus
 • Korona, erityisjärjestelyt

Esimerkki: 

Asiakkaan viimeinen sairausryhmäkohtaisen kuntoutuskurssin jakso (5 vrk) on toteutunut lokakuussa. Palveluntuottaja laskuttaa lokakuun laskutuksen yhteydessä:

 • Korona, majoitus 4 vrk x 45 euroa, yht. 180 euroa
 • Korona, suojaus 5 vrk x 11 euroa, yht. 55 euroa

Ajalta 1.10.-31.12.2020 erityisjärjestelyt laskutetaan kaikkien asiakkaiden ja palveluiden osalta vain kerran/asiakas (kuntoutuja) joulukuussa. Kustannus korvataan vain sellaisesta asiakkaasta, josta sitä ei ole aiemmin korvattu. 

Palveluntuottaja laskuttaa joulukuun laskutuksen yhteydessä:

 • Korona, erityisjärjestelyt 33 euroa/asiakas

Palveluntuottajan on laskutettava kuntoutuskustannukset pääsääntöisesti 2 kuukauden kuluessa kuntoutuksen toteutuksesta. Jos lisäkorvausten laskutusaika ylittää normaalin laskutusajan, lisää laskuun/tilityslomakkeelle laskutuksen viivästymisen syy. Kela joustaa perustellusta syystä lisäkorvausten laskutusajassa.