Kysely kuntoutuksen palveluntuottajille avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen järjestämisestä ja hinnoittelusta

Kyselystä saatavia tietoja ja kehittämisehdotuksia hyödynnetään Kelan kuntoutuspalvelujen tulevissa toteutuksissa ja palvelujen hinnoittelussa.  Vastaa kyselyyn viimeistään 30.4.2021.

Viime vuoden marraskuussa kysyimme palveluntuottajien näkemyksiä mm. majoituksen, ruokailun ja muiden käytännön järjestelyjen sujuvuudesta Kelan kuntoutuksessa.  Nyt avoinna oleva kysely on jatkoa tälle kyselylle. Voit vastata uuteen kyselyymme, vaikka et olisi vastannut edelliseen.

Vastauksesi auttavat meitä kehittämään kuntoutuspalvelujen sisältöä ja toimivuutta niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin.  Lisäksi saamme arvokasta taustatietoa kuntoutuspalvelujen järjestämistä ja niiden hinnoittelua varten.  Kyselystä saatavia tietoja ja kehittämisehdotuksia voidaan hyödyntää aikaisintaan vuonna 2022 toteuttavissa hankinnoissa ja niiden sopimuskausilla.

Kysely on kohdennettu Kelan nykyisille laitos- ja avomuotoista ammatillista, harkinnanvaraista ja vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta toteuttaville palveluntuottajille. Kysely ei koske vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapioita, kuntoutuspsykoterapiaa tai NUOTTI-valmennusta.

Vastaa kyselyyn toimipisteittäin.  Jos toimipisteitä on useampia, vastaa jokaisen osalta erikseen. Voit vastata myös niin, että et anna palveluntuottajan toimipisteen nimitietoa kyselyssä kohtaan, jossa kysytään palveluntuottajan / toimipisteen nimeä. Voit myös vastata vain osaan kysymyksistä.

Kysely toteutetaan anonyymisti niin, että yksittäistä vastaajaa, joka vastaa palveluntuottajan puolesta, ei voi tunnistaa annettujen vastausten perusteella.

Tutustu kyselyyn etukäteen ja varaa vastaamiseen riittävästi aikaa. Huomioi, että kyselyssä ei ole välitallennusmahdollisuutta, vaan siihen on vastattava kerralla kokonaan. Jos käytät selaimen takaisin päin nuolipainiketta ja saatat saada ”Vahvista lomakkeen uudelleenlähetys” -ilmoituksen, paina tällöin ylhäällä olevaa päivityspainiketta, niin pääset edelliselle sivulle.

Vastaa kyselyyn viimeistään 30.4.2021.

Voit tutustua etukäteen kyselylomakkeeseen (pdf) sekä sen liitteeseen (pdf) ja tämän jälkeen vastata yllä olevasta linkistä kyselyyn.

Kyselyn toteuttaa Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä ja tiedonkeruusta vastaa Kelan digitaalisen tiedonkeruun ryhmä. Tiedot tulevat Kelan kuntoutuspalveluja valmistelevien ja suunnittelevien ryhmien käyttöön.

Lisätietoja ja tiedustelut: Kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi.