NUOTTI-valmennuksen toteuttaminen lomakausina

Palvelukuvauksen mukaan NUOTTI-valmennus (20 käyntikertaa) tulee toteuttaa 5 kuukauden kuluessa ensimmäisen valmennuskäyntikerran toteutumisesta. Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että valmennus toteutuu palvelukuvauksessa määriteltyjen aikarajojen puitteissa lomakausista huolimatta.

Nuoren tulee saada tarvitsemansa tuki ja kuntoutuksen tavoitteet tulee turvata koko valmennuksen ajan. Nuoren tilanteesta riippuen valmennusta voi toteuttaa vuosilomasijainen tai valmennusta voi toteuttaa tiheämmin ennen ja jälkeen vuosiloman.

Kaikki valmennusta toteuttavat valmentajat, myös sijaiset, tulee hyväksyttää Kelassa ennen kuin he voivat aloittaa NUOTTI-valmennuksessa.

Mikäli nuoren valmennus on päättymässä valmentajan loma-aikana, toimitaan kuten edellä on kuvattu.