Tieto kurssien kohderyhmästä, tavoitteesta ja toteutuksesta on jatkossa kurssien verkkosivuilla

Kelan henkilöasiakkaiden verkkosivuilla on julkaistu uudet kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssien verkkosivut maaliskuussa 2021. Suuri osa sivuista on julkaistu nyt myös ruotsiksi ja loput julkaistaan ruotsiksi pian.
Uusilla kurssien verkkosivuilla kerrotaan mm. kurssien kohderyhmästä, tavoitteista ja toteutuksesta. Samoja tietoja on kuvattu myös kuntoutuskurssihaussa olevien kurssien tiedoissa.
Kuntoutuskurssihaussa näkyvistä kursseista poistetaan 29.5.2021 tekstit seuraavien otsikoiden alta:
Kohderyhmän kuvaus ja kuntoutustarve

  • Tavoite
  • Kurssin toteutus
  • Henkilöstö.

Jatkossa ko. tiedot näkyvät vain kurssien verkkosivuilla.
Kuntoutuskurssihausta näkyy edelleen muut kurssien tiedot, kuten kurssin kohderyhmä, aikataulu, vapaat asiakaspaikat ja palveluntuottajan tiedot.

MS-kuntoutuskurssin laatutekijät

MS-kuntoutuskurssissa on käynnissä kahden hinnan kokeilu, jossa kuntoutuksen palveluntuottajalle maksetaan korkeampaa hintaa, jos sen toteuttamalla kurssilla toteutuu Kelan määrittelemät laatutekijät. Tieto palveluntuottajalla toteutuvista laatutekijöistä on näkynyt kuntoutuskurssihaussa otsikon Palvelun laatutekijät alla.
Tieto palveluntuottajalla toteutuvista laatutekijöistä näkyy jatkossa myös MS-kuntoutuskurssin verkkosivun alasivulla MS-kuntoutuskurssin laatutekijät.