Vuoden 2022 sairausryhmäkohtaiset kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssit on julkaistu Kelan verkkosivulla Kuntoutuskurssihaussa 11.6.2021

Kela on julkaissut kurssijärjestelmässä vuoden 2022 kurssit, joissa sopimuskausi on meneillään.

Palveluntuottaja tarkistaa 20.8.2021 mennessä, ovatko kurssien tiedot ja aikataulut oikein.

Palveluntuottaja tekee itse mahdolliset kurssien aikatauluja ja yhteyshenkilöitä koskevat muutokset suoraan kurssien tietoihin. Ohjeet löytyvät ekstranetissä olevista käsikirjoista Muutosten tekeminen (päiv. 2.3.2021) ja SR/AMM-kurssit (päiv. 2.3.2021).

Kurssit, joissa on Kelassa keskitetty päätöksenteko ja sopimuskausi jatkuu 1.1.2022, julkaistaan 16.8.2021 jälkeen (OPI-kurssit, ADHD-kurssit ja autismin kirjohäiriöt -kurssit).  Palveluntuottaja tarkistaa kurssien tiedot ja aikataulut 1.9.2021 mennessä.

Tieto vuoden 2022 KIILA-kurssien avautumisesta hakijatahojen (työterveyshuollot, työnantajat, ammattiliitot ja yhdistykset) käyttöön ilmoitetaan elokuussa 2021.

Seuraavien sairausryhmien kurssit hankitaan vuonna 2021 ja niiden sopimuskausi alkaa vuonna 2022. Kurssien julkaisemisesta annetaan erillinen tiedote myöhemmin.

  • Epilepsia
  • Harvinainen endokrinologinen tai aineenvaihdunnallinen sairaus tai poikkeama sukukromosomeissa
  • Harvinainen luustosairaus tai muu synnynnäinen rakennepoikkeavuus
  • Harvinaiset sidekudossairaudet
  • Ihon sairaudet
  • Kehityksellinen kielihäiriö
  • Kuulovammat
  • Neurologisen kehityksen häiriöt
  • Näkövammat

Mahdollisia lisäkysymyksiä voi lähettää sähköpostitse: kuntoutuspalvelut_muutokset@kela.fi