Vuonna 2020 hankittujen ja vuonna 2021 alkavien kurssien palvelukuvauksen yleistä osaa koskeva muutos

Palvelukuvauksien suomen- ja ruotsinkieliseen yleiseen osaan on tehty muutos, joka koskee seuraavia kursseja:

 • ADHD, perhekurssi
 • Autismi kirjohäiriöt lievät/keskivaikeat, perhekurssi
 • Autismi kirjohäiriöt varhain alkaneet/vaikea-asteinen, perhekurssi
 • Liikehäiriösairaudet, parikurssi
 • Mielenterveyssairaudet (aikuisten Verso- ja Silmu-kurssit)
 • Muistisairaus, parikurssi
 • Reuma-kuntoutuskurssi
 • Reuma-sopeutumisvalmennuskurssi
 • Tulehdukselliset reumasairaudet, lasten perhekurssi
 • Tyypin 1 diabetes, aikuiset, nuoret ja lapset, kurssit
 • Metabolinen oireyhtymä (MBO) ja tyypin 2 diabetes, aikuisten kurssi
 • Sydänsairaudet, lapset perhekurssi
 • Mielenterveyskursseista Itu-kurssi, nuorten kurssi
 • Omaishoitajien parikurssit

Muiden kurssien, joiden uusi sopimuskausi alkaa vuoden 2021 aikana, palvelukuvauksen muutoksesta on annettu vastaava tiedote tarjouskilpailun yhteydessä.

Muutos koskee asiakkaan aloittaman kurssin vaihtamista kesken kuntoutuksen. Muutoksen johdosta kaikissa kursseissa, joiden sopimuskausi alkaa vuoden 2021 aikana, noudatetaan palvelukuvauksen uutta tekstiä.

Vuonna 2021 voimaan tulevan kuntoutuksen palvelukuvauksen yleisen osan luvun 15.3 tekstiä on muu-tettu seuraavasti:

15.3    Asiakkaan aloittaman kurssin vaihtaminen
Asiakkaan jo aloittaman kuntoutuksen toteutusajankohtaa on mahdollista muuttaa esim. asiakkaan sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi.  Tässä tilanteessa palveluntuottaja ja Kelan vakuutuspiiri selvittävät yhdessä asiakkaan kanssa hänen osallistumismahdollisuut-taan saman palveluntuottajan toiselle vastaavalle kurssijaksolle, toisena ajankohtana.

Uusi teksti poistetun tilalle:
Huomioitavaa: Jos kyseessä on useajaksoinen kurssi, asiakas jatkaa kurssivaihdon jälkeen kuntoutuksen loppuun uudella, vaihdetulla kurssilla.    


Vanha/poistettu teksti:
Jos kyseessä on useajaksoinen kurssi, asiakas voi halutessaan

 • palata kurssin vaihdon jälkeen takaisin aloituskurssille

                                             tai

 • jatkaa kuntoutusta uudella, vaihdetulla kurssilla.    

Lisätietoja

Voit kysyä lisätietoja sähköpostitse osoitteesta: kuntoutuspalvelut_palvelukuvaukset@kela.fi