Lääkkeiden ja kliinisten ravintovalmisteiden korvausoikeudet

Asiakas hakee korvausoikeutta Kelasta lääkärin kirjoittamalla B-lausunnolla. Korvausoikeus voi koskea

 • lääkkeen erityiskorvausta
 • rajoitetusti perus- tai erityiskorvattavan lääkkeen korvausta
 • kliinisen ravintovalmisteen korvausta.

Alla on lueteltu Kelan päätökset, joiden mukaisesti Kela myöntää korvausoikeudet.

Valmistekohtaisen korvattavuuden vahvistaa lääkkeiden hintalautakunta (Hila). Korvattavuuden voi tarkistaa Kelan lääkehausta.

Siirry lääkehakuun

1.6.2022 voimaan tulevat Kelan päätökset    

Voimassa olevat Kelan päätökset

Lääkkeiden korvausoikeuksiin liittyvät viranomaiset

Valtioneuvosto

 • määrittelee lääketieteellisin perustein ne vaikeat ja pitkäaikaiset sairaudet, joiden lääkehoidon kustannukset ovat sairausvakuutuslain perusteella erityiskorvattavia
 • määrittelee lääketieteellisin perustein ne vaikeat sairaudet, joiden hoitoon käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden kustannukset ovat sairausvakuutuslain perusteella korvattavia.

Hila

 • päättää lääkkeistä, jotka ovat erityiskorvattavia valtioneuvoston asetuksen määrittelemissä sairauksissa
 • voi rajoittaa lääkkeen erityiskorvattavuuden koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta
 • voi rajoittaa lääkkeen peruskorvattavuuden tarkoin määriteltyihin käyttöaiheisiin
 • päättää kliinisen ravintovalmisteen korvattavuudesta.

Kela

 • päättää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoitoon käytettävien lääkkeiden erityiskorvaamisen lääketieteellisistä edellytyksistä
 • voi päättää rajoitetusti erityis- ja peruskorvattavien lääkkeiden korvaamisen lääketieteellisistä edellytyksistä sekä tarvittavista selvityksistä
 • päättää vaikean sairauden hoitoon käytettävien kliinisten ravintovalmisteiden korvaamisen lääketieteellisistä edellytyksistä
 • antaa korvausoikeuksille numerot
 • käsittelee asiakkaiden korvausoikeushakemukset eli B-lääkärinlausunnot.

Lue lisää