Tutkimuksiin määrääminen Kelan etuusasioissa

Kela voi lähettää asiakkaan toimintakyvyn arviointitutkimukseen, jos etuusasiaa ei voida ratkaista asiakkaan toimittamien lääkärinlausuntojen ja muiden lääketieteellisten selvitysten perusteella. Toimintakyvyn arviointitutkimuksia käytetään, kun ne ovat tarpeellisia selvitettäessä hakijan oikeutta sairauspäivärahaan tai Kelan työkyvyttömyyseläkkeeseen.

Kela käyttää seuraavia tutkimuksia:

  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, mielenterveyspainotus
  • Moniammatillinen toimintakyvyn arviointitutkimus, tuki- ja liikuntaelinpainotus.

Materiaalit palveluntuottajille